Wil de sp.a wel een oplossing voor het centrum?

07 September 2010

Groen! stelt zich grote vragen bij de houding van de sp.a en CD&V. Na het referendum werd de verdwijnpaal door CD&V en sp.a direct neergelaten, zonder enkel overleg of onderzoek naar de impact voor de

Klik hier voor volledig artikel.


veiligheid/leefbaarheid. Groen! heeft dit onmiddellijk aan de kaak gesteld!
Geen reactie van zowel sp.a als CD&V.
Schepen Schellens heeft iedereen opgeroepen om ideeën/oplossingen te
formuleren, want zijn inziens zijn er geen. Groen! heeft dit onmiddellijk
gedaan, maar geen reactie. Nu komt CD&V met voorstellen en worden deze
weggewuifd wegens profileringdrang. Is het niet bizar dat de CD&V via de
pers met zijn ideeën komt en dat die blijkbaar niet doorgesproken zijn met de
sp.a (noch met andere betrokkenen)?
Er werd na het neerlaten van de verdwijnpaal gezegd dat er ging overlegd worden
met alle betrokken partijen. Tot op heden hebben er geen commissies plaats
gevonden en er zijn er ook geen gepland.
Groen! stelt zich serieuze vragen bij de bereidheid van de sp.a om een
oplossing te vinden voor de problematiek. Alle bevoegdheden
(veiligheid/middenstand/openbare werken en mobiliteit) in deze zitten bij de
sp.a, maar zij nemen geen initiatief en negeren de partijen die wel vooruit
willen.

Kerkstraat

Wat helemaal ongelofelijk is, is dat de Kerkstraat eerst te
smal en dus onveilig moet (...) aangelegd worden, om dan na de heraanleg
toch een akkoord te krijgen voor een smallere straat. Onbegrijpelijk en
ongehoord. Vergeet het stadsbestuur en De Lijn dat ze hier met overheidsgeld
liggen te smossen?

Groen! is ook van mening dat de Kerkstraat gewoon te smal is
voor tweerichtingsverkeer (van auto's/bussen). Een heraanleg verandert hier
niets aan. Een extra pluspunt is dat een eenrichtingsraat minder auto's naar
het centrum trekt.

De sp.a verdraait ook de feiten want de oorspronkelijke
inrichting van de Kerkstraat ? toen Groen! nog mee in de meerderheid zat- zag
er helemaal anders uit: een smalle eenrichtingsstraat met een verkeersluis en
brede stoepen.

Veilig en leefbaar centrum

Groen! wil zo snel mogelijk een echt overleg tussen alle
partijen, want de huidige situatie is niet houdbaar. Blijkbaar ziet het bestuur
zelf wel in dat o.a. het centrum gevaarlijk is, want in de stadskrant zeggen ze
letterlijk dat 'je kinderen niet mag vertellen dat ze voorrang hebben".
Dit is de wereld op zijn kop. In een zone 30 staat de voetganger centraal en
niet het gemotoriseerd verkeer.