Eerlijk meebouwen aan een beter Herentals voor iedereen

20 December 2018

Eerlijk meebouwen aan een beter Herentals voor iedereen

De fantastische uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober heeft dit bewezen. We zijn enorm trots op de beste score ooit: drie sterke, ambitieuze kandidaten staan te popelen om de komende zes jaar aan de slag te gaan en Herentals, Noorderwijk en Morkhoven op de kaart te zetten.

Op 14 oktober werd duidelijk dat heel wat kiezers overtuigd zijn van onze groene visie voor Stad Herentals en zijn deelgemeenten Noorderwijk en Morkhoven. Dat er een groot draagvlak was voor onze voorstellen, zelfs over de partijgrenzen heen, merkten we al voor de verkiezingen.

Duurzame mobiliteit, een autovrij stadscentrum met een bruisende stadskern waar de middenstand en het winkelende publiek zich goed voelen, groene ruimte in en om de stad, … Het zijn slechts een paar facetten van ons programma die ook gehoor kregen bij andere partijen. Deze vaststelling sterkte ons in onze overtuiging dat we een inspirerend, duurzaam, vooruitstrevend, en, niet in de laatste plaats, haalbaar programma hadden waarin de stem van alle kiezers werd gehoord.

 

De fantastische uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober heeft dit bewezen. We zijn enorm trots op de beste score ooit: drie sterke, ambitieuze kandidaten staan te popelen om de komende zes jaar aan de slag te gaan en Herentals, Noorderwijk en Morkhoven op de kaart te zetten. Aangemoedigd door het vertrouwen van onze kiezers willen wij er alles aan doen om onze programmapunten te verwezenlijken.

 

Eerlijk?

Onze succesvolle verkiezingsuitslagen worden echter overschaduwd door sterke vermoedens dat de verkiezingsbestedingen van N-VA Herentals niet helemaal volgens de geldende wetgeving zijn verlopen, wat gevolgen kan hebben voor de geldigheid van de verkiezingen en de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

 

Het is voor ons vanzelfsprekend van groot belang dat we de belangen van onze stad en zijn burgers kunnen en mogen behartigen in alle integriteit, eerlijkheid en vrijheid. Daarom hebben wij, samen met de andere partijen, een bezwaarschrift ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Het doel van de wetgeving is immers om de burger te beschermen tegen wantoestanden die de democratie kunnen aantasten.

 

Wij zijn ons uiteraard bewust van de implicaties van zo'n belangrijke aanklacht en hebben daarom gezorgd voor een solide dossier, onderbouwd met afdoende bewijs om onze bezwaren tegen de onregelmatigheden te staven. Wij willen duidelijk zijn in onze uitgangspunten: opkomen voor eerlijke verkiezingen en de belangen van alle inwoners van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven bewaken.

 

Wat nu?

Geruchten dat de aanklacht als doel heeft om de verkiezingsuitslagen te beïnvloeden in ons voordeel en dat we onze positie in de oppositie niet accepteren, willen we resoluut van de hand wijzen. Niets is namelijk minder waar, wij willen op deze manier juist bewijzen waar de kracht van de oppositie ligt: ervoor instaan dat de democratische waarden van integriteit, eerlijkheid en vrijheid voor iedereen worden gewaarborgd.

 

Aangezien de Raad voor Verkiezingsbetwistingen nog geen uitspraak heeft gedaan – dit zal op 3 januari 2019 gebeuren – hebben wij nog geen zicht op de eventuele gevolgen. De Raad beschikt over verschillende sanctiemogelijkheden die zij zal toepassen naargelang de ernst van de feiten. Ongeacht het besluit blijven wij hetzelfde doel en dezelfde waarden nastreven en zullen wij met volle goesting onze kiezers en alle burgers van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven vertegenwoordigen.