St Jobstraat in slechte staat

15 December 2010

Klik hier voor volledig artikel. Tijdens de gemeenteraad van 7 december 2010 informeerde Marijke Rombouts nog maar eens naar de stand van zaken in verband met de heraanleg van de Sint Jobstraat. Marijke stelt vast dat de bewoners van de SintJobstraat al van het begin van deze legislatuur op een heraanleg van hun straatwachten. De heraanleg was immers opgenomen in het beleidsplan van de huidigemeerderheid.

Ondertussen leven de bewoners van de Sint Jobstraat nog steeds verder met deongemakken die het zwaar vervoer over hun straat meebrengt. Groen! Herentals dringt er dan ook op aan dat de heraanleg van deze straatwordt opgenomen in de begroting van 2011.

Schepen Jan Bertels antwoordt dat er in debegroting van 2011 een post voorzien is voor betonwerken. Daarvan zou € 35.000gereserveerd worden om de kapotte betonplaten in de Sint Jobstraat teherstellen.

Al een hele vooruitgang.

Onze groene gemeenteraadsleden zullen erblijven op toezien dat dit geen loze woorden blijven.