Slechte staat Grote Markt

22 November 2010

Klik hier voor volledig artikel. Groen!-raadslid Marijke Rombouts klaagt de slechte staat van de Grote Markt aan: "Momenteel kan niemand ernaast kijken: de nieuwe straatstenen van de

Grote Markt en het Hofkwartier zijn na de hevige vorst van de laatste

weken in zeer slechte staat.

De Herentalsenaar heeft recht op een ernstig onderzoek naar de

oorzaak.Herhaling van dit fiasco is zeker uit den boze.

Ik herinner het bestuur eraan dat Groen! het aanvaarden van de

oplevering van de werken in de Kerkstraat heeft betwist: ook daar zijn

er nu reeds verzakkingen.

Ik vraag het college van burgemeester en schepenen dan ook met aandrang

nauwlettend toe te zien op de aanvaarding van de oplevering van de

werken op de Molenvest.

Een proefondervindelijke fietstocht heeft mij ervan overtuigd dat de

nieuwe kasseiweg allesbehalve goed is. Een verbetering tegen vroeger,

dat wel, maar niet voldoende om akkoord te gaan met de uitvoering. Het

bestuur dient de aannemer zonder uitstel om uitleg te vragen en zo nodig

in gebreke te stellen. Reeds op de infovergadering voorafgaand aan deze

werken wees een buurtbewoner op het belang van goede fundering."