Natuur in en rond Herentals in de verdrukking - klik hier voor volledig artikel

23 Januari 2011

Vorige maandag werden alle bomen op het Kolveniersplein gekapt. Zonder aankondiging en zonder de omwonenden in te lichten. Groen! vraagt zich af wat de echte reden/motivatie is voor de kapping. We horen dat

dit op vraag was van één bewoner. Hadden de andere omwonenden inspraak?

De volgende die (maandagochtend) zullen gekapt worden zijn de
monumentale Kastanjebomen aan het woonwagenpark Viaduct. Aan de Gecoro
werd bij de aanleg van het woonwagenpark gezegd, dat deze bomen zouden
worden behouden. Nu gaan ze toch weg. Als de reden inderdaad
beschadiging van de wortels is, dan moeten de kosten verhaald worden op
diegene die ze beschadigd heeft. In de eerste bouwaanvraag werden de
bomen gekapt, pas na protest werd de weg een beetje verlegd. Nu wordt
toch bereikt wat eerst gewenst was: de bomen verdwijnen.

Groen! vraagt zich ook af of de kapvergunningen voor beide kapingen nog geldig zijn/waren?

Deze
gang van zaken pas in het beleid van de Stad Herentals. OP tal van
andere plaatsen vond hetzelfde plaats. Zo verdwenen de grote, oude eiken
naast de Augustijnenlaan. Reden? Het appartementsgebouw stond te dicht.
Wegens veiligheidsgevaar moesten de bomen dan maar verdwijnen. Een
soortgelijk verhaal in de Gareelmakerstraat.

Het huidige bestuur voert geen beleid rond het behoud van bomen en
kleine landschapselementen (KLE). Er is bij dit bestuur geen visie (en
nog minder toezicht) op vlak van natuurbehoud. Er is geïnvesteerd in een
databank waarin alle KLE staan, maar het enige wat het bestuur doet is
er doen verdwijnen.
Groen! vindt dit een schande en begrijpt niet waar het Herentalse bestuur mee bezig is.

Hans Van den Eynden
Raadslid Groen!