"Meer wegen lokken meer verkeer"

11 November 2009

De discussie rond de E313 is weer in alle hevigheid losgebarsten. Nu uit een studie van het Verkeerscentrum Vlaanderen blijkt dat de snelweg baat zou hebben bij extra rijvakken, raken ook in de Kempen de gemoederen weer verhit. Vooral Groen! trekt fel van leer tegen die conclusie: "Minder verkeer is de oplossing, niet méér rijvakken." Pieter Meireleire Het grote probleem van de E313 zijn de zogenaamde flessenhalzen, plaatsen waar het verkeer in een soort trechter terechtkomt van vier naar twee rijstroken. Het meest problematisch is de afrit Borgerhout op de aansluiting van de Antwerpse ring, die in zijn eentje verantwoordelijk is voor 3/4de van de files op de E313. Files die vaak tot Herentals-West reiken. "Ook de Kempen zijn dus gebaat bij een goede oplossing voor het probleem van de E313", legt Dirk Peeters van Groen! Kempen uit. "Een van de grote problemen is het aantal vrachtwagens die de autosnelweg dagelijks te slikken krijgt. 32.000 stuks denderen elke dag over de E34-E313, dat is evenveel als in de Kennedytunnel en meer dan op de E17. Het teveel aan verkeer veroorzaakt niet alleen files, maar ook ongevallen." Verbreden geen oplossing Toch is het verbreden van de E313 niet de oplossing, stelt Groen! "Dat zijn slechts kortetermijnoplossingen", vindt Groen! "Meer wegen trekken meer verkeer aan. We hebben nood aan maatregelen die de verkeersstroom beperken. De fundamentele oplossing is om meer vracht van en naar de Antwerpse haven met binnenschepen of per spoor te vervoeren. Maar dan wordt het wel hoog tijd dat we alle bruggen verhogen. Wij pleiten er dan ook voor om de miljoenen die men wil investeren in een derde rijstrook op de E313 te spenderen aan de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal." Openbaar vervoer "Wij kiezen resoluut voor de uitbreiding en verbetering van het openbaar vervoer. Vooral de industrieterreinen in Geel, Herentals en Turnhout worden momenteel ondermaats bediend. Die industrieterreinen moeten veel betere aansluitingen krijgen met de verschillende stations in de Kempen. Daarnaast is het misschien ook wel nuttig eens na te denken over de invoering van toeritdosering (waarbij het verkeer slechts met mondjesmaat de toegang tot de snelweg krijgt, red.) aan de oprit Herentals-indus-trie." Bron:Het Laatste Nieuws 30-10-2009