Laat ons een boom in de Wuytsbergen

21 Juni 2009

Laat ons een boom in de Wuytsbergen

Recent werden de flyers voor het behoud van het bos in het Poederkot opnieuw verspreid. Het straatbeeld kleurde hierdoor opnieuw wat groener. Dankzij het massale protest van de "Laat ons een boom ...", de bezwaarschriften en onze interventies in de gemeenteraad keurde de gemeenteraad het wegtracé van de verkaveling van het Poederkot af. De plannen om het Poederkotbos te verkavelen zijn hiermee (tijdelijk) opgeschort. Goed nieuws dus!Het groene en rustige karakter van de Wuytsbergen wordt echter niet alleen bepaald door het Poederkot. Er zijn nog meer groene plekken en ook deze worden bedreigd (of zijn reeds verdwenen) door grote verkavelingen. Het stadsbestuur legt bijvoorbeeld de verkavelingen aan de Montezumalaan en de Peertsbosstraat (Bertels-Voets en de 'oude villa') niets in de weg. En hier plant men een groot aantal wooneenheden. Op de Wuytsbergen zijn in totaal 800 nieuwe woningen gepland en het Poederkot telt er 500, wat wil zeggen dat er sluipenderwijs toch nog 300 extra woningen/appartementen komen.

Het stadsbestuur wil de bewoners van de (nu nog groene) Wuytsbergen sussen met het Poederkot. Alle andere stukken grond mogen door het stadsbestuur maximaal benut worden. Dit legt een hypotheek op de leefbaarheid van het gebied!Groen! Open wil dat het stadsbestuur de Wuytsbergen beschouwt als buitengebied en niet als kleinstedelijk gebied. Wij vinden namelijk dat het groene karakter van de Wuytsbergen moet behouden blijven en de buurt geen stadsuitzicht mag krijgen. Jullie kunnen op ons rekenen! Geert Peelaerts, (014/727336), Barbara Caerels, (0472/734540 )Hans Van den Eynden (0494/454534), Marijke Rombouts (0497/838598 )