Jan Goris "ere stadsarchivaris"

04 Februari 2015

Jan Goris

Jan Goris is ons dankbaar. Peter Verpoorten heeft het initiatief genomen om Jan te laten benoemen als "ere stadsarchivaris". Dit werd vanavond met een absolute meerderheid goedgekeurd: uittreksel uit de ontwerpnotulen van de Gemeenteraad 3/02/2015: "Jan Goris heeft sinds 1966 een loopbaan opgebouwd binnen de stad en mag beschouwd worden als de eerste die binnen de functiebeschrijving 'archivaris'

deze taak op zich nam.
De stad is hem vooral erkentelijk voor de talloze publicaties die hij maakte en zo de geschreven neerslag over de geschiedenis van Herentals erg waardevol heeft verrijkt. Jan specialiseerde zich in de Kempische volksgeschiedenis van de middeleeuwen tot het heden. Jan stichtte in 1972 de Herentalse Geschiedkundige Kring, waarin hij tot op heden nog steeds de rol van secretaris opneemt. Daarnaast was hij lid bij verschillende organisaties, raden en commissies. Tijdens zijn tewerkstelling promoveerde Jan op 10/11/1982 met grootste onderscheiding tot doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Leuven voor zijn proefschrift "België en de Boerenrepublieken, Belgisch ? Zuidafrikaanse betrekkingen (ca. 1835 ? 1895)". Jan nam het initiatief tot de opbouw van het huidige stadsarchief. Hij bouwde dit uit tot het archief zoals we dit nu kennen. Ook vandaag verricht Jan nog historisch onderzoek en werkt hij aan geschiedkundige publicaties. Tijdens de uitoefening van zijn ambt is hij nooit het voorwerp geweest van enig tuchtonderzoek of enige tuchtmaatregel.
De gemeenteraad heeft de titel van erearchivaris toegekend aan de heer Jan Goris."