Herentals laat fietsers in de kou

26 December 2009

Groen!Open Herentals vindt het schrijnend hoe er met dit winterweer enkel aandacht wordt besteed aan koning auto. Mensen worden zo goed als verplicht om de auto te nemen omdat het fietspad onbruikbaar is (en blijft), terwijl het omgekeerd zou moeten zijn omwille van het gevaar op de weg... Ook vervelend dat we steeds in herhaling moeten vallen en constant het STOP-principe moeten blijven aanhalen, terwijl dit principe in Vlaanderen officieel zou moeten toegepast worden in het mobiliteitsbeleid. Voorrang aan stappers, trappers, vervolgens Openbaar Vervoer en daarna pas het privévervoer, in die volgorde. Op voorstel van onze groen!e fractie werd dit principe een tijd geleden ook goedgekeurd in onze gemeenteraad. Blijkbaar vergeten door Cd&v en Sp.a?Het is de auto die steeds voorrang krijgt terwijl fietsers en voetgangers "in de kou blijven staan". Dat het anders kan, wordt pijnlijk duidelijk op de gemeentegrens. Olen slaagt waar Herentals faalt. Merk op bijgaande foto's de (sneeuw)grens op tussen Olen en Noorderwijk a.h.v. het fietspad.