Groen!e sjaal 2010

24 Januari 2010

De enen doen het met een Griffel, een Palm, een Beertje of een Uil. Anderen met een Sjaal. Groen!Open behoort tot de laatste categorie. Met de Groene Sjaal wordt jaarlijks een persoon in de bloemetjes gezet die zich de afgelopen periode uitzonderlijk ingezet heeft voor de groene waarden. Er zijn dit jaar drie genomineerden, drie heel verschillende mensen die minstens één ding gemeen hebben: ze blijven meestal bescheiden op de achtergrond, ook al zijn ze vaak de Stille Kracht achter heel wat verandering. Zo is door weinigen geweten dat het gebied Wuytsbergen-Ekelen er vandaag heel anders, en bepaald niet beter, zou hebben uitgezien als daar niet een zekere Yves Herman had gewoond. Niet alleen maakte hij zijn levenswerk van de restauratie van het eens verkrotte kasteeltje van Van Aerschot, hij redde ook het nabijgelegen sashuis op de Roest van de sloop. Op zich al voldoende voor een Groene Sjaal, maar de grootste verdienste van Yves Herman ligt in zijn onvermoeibare strijd tegen de gewetenloze plannen van op kortetermijnwinst beluste projectontwikkelaars in het gebied achter het station. Al meer dan tien jaar bijt hij zich als een ware pitbull vast in plannen, wetgeving en procedures en dwingt hij verkavelaars en overheid ertoe om na te denken over ruimtelijke ordening en waarden als 'open ruimte', 'natuur' en 'levenskwaliteit' ? wat voor velen in die sector een heel nieuwe ervaring is. Jammer genoeg is de strijd nog lang niet gestreden. Onder meer het Poederkot is nog altijd bedreigd met dichte bebouwing (onder meer doordat burgemeester Jan Peeters het mordicus in het kleinstedelijk gebied wil opnemen), maar dat is een reden te meer om Yves ? en met hem alle bezorgde bewoners van de Wuytsbergen en Ekelen ? een hart onder de riem te steken. Vorig jaar won het Actiecomité Prooiveld de Groene Sjaal en luttele maanden later haalden ze hun slag binnen en werd de vergunning voor het motocrossveld in de open ruimte geweigerd. De tweede nominatie is voor Noorderwijkenaar Bavo Verwimp, iemand die zich met woord én daad inzet voor Eerlijke Landbouw. Hij doet dat als deeltijdse bioboer in zijn boerderij De Kijfelaar, waar hij in de concrete praktijk het verband legt tussen milieu en landbouw, gezondheid en rechtvaardigheid, het lokale en het globale. Hij doet dat door gezonde producten van eigen kweek aan de man te brengen, maar ook door Fair Trade-producten in zijn assortiment op te nemen. Daarnaast is "boer Bavo" ook een gewaardeerd lid van de Herentalse Gecoro, waar hij met zijn nuchtere analyses meer dan eens het verschil maakt. De derde nominatie mag gezien worden als een 'live time achievement award' (zoals die voor "monu-mens" Jan Cools vorig jaar), want ze is bedoeld voor de man die al sinds mensenheugenis (en dan spreken we per definitie over meerdere decennia) de secretaris van de Herentalse Milieuraad is. Als er al op iemand de term 'rustige vastheid' van toepassing is, dan wel op de noeste werker Hubert Vanooteghem, die zelfs in de meest verhitte discussies het hoofd koel houdt. Het blijft verbazing wekken hoe hij in luttele seconden feilloos de juiste informatie uit zijn archief weet op te duikelen en te midden van het krakeel droogjes kan meedelen hoe de vork nu precies aan de steel zit en wie wat wanneer heeft gezegd. Overigens was Hubert nooit te beroerd om als het nodig was mee op de barricaden te klimmen als hij daarmee de goede zaak kon dienen. Groen!Open dankt hem voor al die jaren onverdroten inzet ? in de stille hoop dat hij er nog wat jaartjes bij wil doen... De Groene Sjaal De jury van Groen!Open besliste om de Groene Sjaal 2010 uit te reiken aan Hubert Vanooteghem. Hij ontving uit handen van voorzitster Barbara Caerels een Groene Sjaal, tezamen met een, gezien de roots van Hubert, toepasselijke fles stevig Westvlaams bier. De andere twee genomineerden kregen het prachtige boek 'Mensen' van Lief Vleugels.