Groen Herentals waarschuwt stad voor nieuwe verkaveling Koulaak

12 Juni 2016

Groen-gemeenteraadslid Lieve Snauwaert heeft op de gemeenteraad van juni een duidelijk signaal gegeven aan het stadsbestuur: Pas op met jullie plannen voor een nieuwe verkaveling. Het is een overstromingsgevoelig terrein, een groene buffer is er beter op z'n plek. kochtstad

In 2006 de het stuk grond aan tussen de Nete en de wijk rond de Koulaak, waar vroeger het voetbalveld van SKS Herentals lag. De voorwaarde om geen registratiekosten te betalen was dat er of tewerkstelling moest komen, of sociale woningen. Toen werd berekend dat er plaats was voor zo'n vijftig woningen. Nu onderzoekt de stad samen met IOK wat er concreet mogelijk is om daarna met enkele scenario's naar sociale huisvestingsmaatschappijen te stappen.

Groen Herentals hoorde van de plannen en we hadden onmiddellijk enkele vragen. Is het veilig om in een overstromingsgevoelig gebied een extra verkaveling te bouwen? Hoe concreet zijn de plannen? En wat met de grote bomen die er nu staan en die het gebied droog houden?

 

Nieuwe inzichten

Concrete plannen zijn er nog niet volgens het stadsbestuur, maar de intentie is er alleszins. De plannen passen in het idee om deze legislatuur 3 miljoen euro opbrengsten te halen uit eigendommen. Het bestuur fronste zelfs even de wenkbrauwen op onze vraag, omdat we indertijd de plannen om de gronden aan te kopen mee goed gekeurd hebben.

Klopt, maar helaas zijn de inzichten met de jaren veranderd en beseft iedereen, zeker na de voorbije weken, dat er teveel gebouwd wordt in overstromingsgevoelige gebieden. Dit zorgt er niet alleen voor dat de nieuwe kavels risico lopen, maar er verdwijnt ook een gebied waar overvloedig water kan wegvloeien, waardoor er her en der in Vlaanderen woonwijken onder water komen te staan bij hevige regenval.

Constructief meewerken

Wij beseffen dat de stad ergens haar inkomsten moet halen, maar Herentals heeft hier een unieke kans om de groene buffer tussen de Nete en enkele woonwijken te behouden, simpelweg omdat de grond van haar is. Als er toch verkaveld wordt, willen we, eenmaal er concrete plannen zijn, de stad blijven wijzen op de risico's. We gaan mee nadenken om op een zo duurzaam en veilige manier te bouwen, met respect voor omgeving en natuur.