Groen doet stadsbestuur Fietscharter ondertekenen

01 Juni 2016

Groen doet stadsbestuur Fietscharter ondertekenen

Op vraag van ons gemeenteraadslid Lieve Snauwaert heeft het stadsbestuur beloofd het charter 'Sterk Fietsbeleid' te ondertekenen. Sterker nog, Lieve kreeg van de hele gemeenteraad een applaus voor haar tussenkomst. Zelden gezien, maar vooral een sterk signaal van zowel oppositie als meerderheid dat onze fietsers beter verdienen. Fietsverkeerfietsbeleid

en zijn voor een stad, nog meer dan voor een landelijke gemeente, van levensbelang. Alle diensten zijn op korte afstand te vinden, je haalt de auto's uit de zo al drukke stadskern en je zorgt voor een open dynamiek. Vandaar ook onze verbazing dat onze stad het charter 'Sterk Fietsbeleid' van Fietsberaad Vlaanderen nog niet ondertekend had. Nochtans is het een goeie en duidelijke manier om je als stadsbestuur zwart op wit toe te leggen op het welzijn van de fietsers.

Lieve Snauwaert (foto) trok met die concrete vraag naar de gemeenteraad van mei. Aanvankelijk werd de boot afgehouden. 'Organisaties komen wekelijks langs met een charter voor gelijk wat' en 'U ziet toch ook dat we zelfs zonder dat charter al goed werk leveren.' Het waren de voornaamste replieken van schepen Jan Michielsen en burgemeester Jan Peeters. Lieve vroeg zich daarom nogmaals af, als de stad nu al trots is op haar fietsbeleid, waarom dat charter dan niet ondertekend kon worden als een soort garantie voor de fietsers. Uiteindelijk gaf burgemeester Peeters z'n fiat voor een stemming, waarin de raad unaniem voor het charter koos. Het applaus dat volgde, maakte duidelijk dat alle gemeenteraadsleden de inspanning van Lieve en Groen apprecieerden.

Werk nog niet af

Een eerste stap is hiermee gezet, maar met de stelling dat de stad goed bezig is op gebied van fietsbeleid van schepen Jan Michielsen, zijn we het niet zomaar eens. Dat horen we ook van de Herentalsenaar zelf, bijvoorbeeld op Facebook. Verouderde fietspaden, te smalle fietspaden, banen met slechts langs één kant een fietspad, of auto's die in het centrum te snel rijden, maar niet geverbaliseerd worden. Er ligt nog veel werk op de tafel, maar Groen wil de problemen mee helpen oplossen door ook de komende maanden op een constructieve manier op de pijnpunten te wijzen. Desnoods met het ondertekende fietscharter in de hand om van Herentals een aangename fietsstad te maken.

 

Het is logisch dat het charter niet op 1,2,3 ondertekend is. Via de link hieronder kan je zelf zien wanneer het zover is en vind je extra info over het charter en Fietsberaad Vlaanderen.

http://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Charter_SterkFietsbeleid.aspx