Groen! doet.

20 September 2010

Groen! doet.

Als de meerderheid het niet doet, dan zal Groen! het doen: flankerende maatregelen nemen om de verkeersveiligheid voor zachte weggebruikers te verhogen. Groen! Herentals schilderde zondag een zebrapad op de Grote Markt en vindt dit perfect passen in de "aardig-op-weg-week". De verdwijnpaal zit al meer dan drie maanden onder de grond, het nieuwe schooljaar is twee weken bezig maar nog steeds heeft de meerderheid geen enkele maatregel genomen om de veiligheid van voetgangers en fietsers in het centrum te verhogen. In tegendeel zelfs want wat lezen we in de stadskrant? De meerderheid roept de ouders op om aan hun kinderen niet te zeggen dat ze op zebrapaden voorrang hebben want dat zou té gevaarlijk zijn. Onlogisch, want je zou verwachten dat ze de automobilisten oproepen om de voorrangsregels te respecteren. En raar als je weet dat de voorrangsregel op zebrapaden afkomstig is van een staatssecretaris genaamd Jan Peeters. Het kan zeker anders. 16 september startte de aardig-op-weg-week , een sensibilisatiecampagne waarin kinderen en duurzame mobiliteit centraal staan. Dit gebeurt in overleg met de Vlaamse minister van Mobiliteit (CD&V) en met de steun van de Vlaamse overheid. Met dit initiatief wordt er aan de hand van acties en activiteiten campagne gevoerd die de voordelen van autoluwe mobiliteit voor kinderen en ouders in de kijker zetten. Barbara Caerels: "Geen enkele actie vanuit Herentals, een gemiste kans. De Herentalse meerderheid geeft in de Stadskrant liever een totaal tegenovergestelde boodschap: koning auto regeert, voetganger en fietser kunnen maar beter baan ruimen voor de automobilist. De wereld op z'n kop als je het ons vraagt!"

Is alles nog wel koek en ei tussen de meerderheidspartners? Volgens Groen! niet. CD&V en Sp.a slaan elkaar om de oren met voorstellen in de pers, maar een uitgewerkt en doordacht plan ligt er blijkbaar niet op de schepentafel. En de volgende stap is er al helemaal niet: de situatie op het terrein aanpakken en de veiligheid van de zachte weggebruiker verhogen. Onder het motto 'de meerderheid roept, de oppositie doet' schilderden Groenen zebrapaden op de Grote Markt van Herentals. Op die manier maken we de problematisch geworden oversteekbaarheid van de Grote Markt zichtbaar én geven we terug wat rechten aan de schijnbaar vogelvrij verklaarde voetgangers in ons centrum. De actie is vooral symbolisch bedoeld, want Groen! is ervan overtuigd dat de oplossing niet ligt in meer verkeerstechnische maatregelen. Wél in een autoluw stadscentrum. Groen! roept de meerderheid op om te stoppen met kakelen en eindelijk eieren te leggen. Meer informatie over de aardig-op-weg-week: www.aardig-op-weg-week.be