Een maand stilstand, het verkeer raast door.

02 Juli 2010

Een maand geleden koos 56% van de bij de bevraging stemgerechtigde Herentalse bevolking zich uit voor het opnieuw toelaten van doorgaand verkeer over de Grote Markt. Tot verrassing van iedereen besloten SP.A en CD&V om de verdwijnpaal onmiddellijk te laten zakken, zonder enige flankerende maatregel. De gevolgen hiervan zijn duidelijk: door het centrumrazend auto- en busverkeer en vogelvrij verklaarde voetgangers en fietsers. Intussen gebeurden al de eerste ongevallen. Bewoners van de Grote Markt klagen erover dat de rondjes draaiende 'boumboumcars' terug op het toneel zijn verschenen. Groen! Herentals vindt het onbegrijpelijk dat Cd&v en Sp.a, die voor de bevraging zelf verklaarden dat Herentals er ongezelliger en onveiliger op zou worden met doorgaand verkeer, nu geen enkele begeleidende maatregel nemen en de Herentalsenaren, ook degenen die tegen doorgaand verkeer waren, 'straffen' voor het resultaat van de bevraging. De verdwijnpaal "gewoon" laten zakken was een onverantwoorde beslissing. "Op de gemeenteraad van 1 juni hebben onze raadsleden Hans Van den Eynde en Marijke Rombouts gevraagd naar de resultaten van snelheidscontroles op de Grote Markt Volgens de cijfers van de burgemeester werden er geen noemenswaardige overtredingen vastgesteld. Dat lijkt ons logisch: toen de controles gebeurden, stond de verdwijnpaal er nog. Auto's en bussen konden toen helemaal niet snel rijden. Nu de verdwijnpaal weg is, is de snelheid drastisch toegenomen. Groen! Stelde op de gemeenteraad voor om zeker tijdens de begin- en einduren van de scholen politieagenten te laten post vatten op de Grote Markt ter hoogte van de Kerkstraat en de Koppelandstraat. Nu, twee weken later, heeft het bestuur nog niets ondernomen. Voor Groen! het bewijs dat verkeersveiligheid en leefkwaliteit in ons centrum geen prioriteit zijn voor deze meerderheid. Blijkbaar moet er eerst een zwaar ongeval gebeuren vooraleer er ingegrepen wordt. Ook het bredere plaatje blijft belangrijk. Groen!Herentals heeft al herhaaldelijk de schandalige situatie in de Kerkstraat aangeklaagd. Met z'n smalle stoepjes en veel snel rijdend verkeer is de Kerkstraat nu een ramp voor fietsers en voetgangers, in het bijzonder voor rolstoelgebruikers en voor mama's en papa's die met hun kinderen de moeite doen om zonder auto naar school te komen. Het mobiliteitsplan is momenteel in herziening. Groen!Herentals vraagt dat SP.a en CD&V consequent het door henzelf goedgekeurde STOP-principe (eerst Stappers, daarna Trappers, vervolgens Openbaar Vervoer en tenslotte het Privévervoer krijgen aandacht) toepassen én durven kiezen voor een autoluwer centrum. Als het bestuur niet snel ingrijpt en een einde maakt aan de huidige verkeerschaos dan zal Groen!Herentals acties ondernemen. Klik hier voor het volledig artikel.