De natte droom van CD&V en sp.a

01 Juli 2010

Groen! Herentals begrijpt de kortzichtige houding van de meerderheid niet om bebouwing in waterziek gebied toe te laten niet. Volgens het structuurplan blijft het plan om een ziekenhuisparking te bouwen in de Netevallei toegestaan. Gewoonweg dom volgens Groen! Een natte droom van CD&V en Sp.a. Klik hier voor het volledige artikel. In het ruimtelijk structuurplan blijft de optie bestaan om te bouwen in waterziek gebied. Vanwaar deze beslissing vraagt Groen! zich af? Barbara Caerels, voorzitster van Groen! Herentals: "het advies van de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) is duidelijk: schrap de mogelijk om te bouwen in waterziek gebied. Onze huidige meerderheid weet het beter, zij willen wel bouwen in waterziek gebied, pal in het zicht van een beschermd stadsgezicht namelijk de kattenberg en ze trekken zich van dit advies niets aan".

Zelfs Nicolas Sarkozy, de president van Frankrijk is nu tot het inzicht gekomen dat bouwen in risicozones niet aan te raden is. Aanleiding zijn de recente overstromingen in Zuid-Frankrijk waar 25 doden vielen. De huidige meerderheid blijft er echter bij dat het ziekenhuis moet kunnen uitbreiden in de Netevallei. Om dit niet met zoveel woorden te moeten zeggen spreken ze van een personeelsparking om nadien bovenop de parking een nieuw ziekenhuis te kunnen zetten. "Absoluut niet nodig" zegt Vincent Verrydt gewezen-ocmw-raadslid "aan de Nederrij ligt nu de bezoekersparking. Hier kan men met een pak minder kosten verdiepingen bij opzetten". Naast het ziekenhuis ligt de parking van de geneesheren. Ook hier kan men zowel bovengronds als ondergronds uitbreiden. "Of moeten de geneesheren van het ziekenhuis een eigen afgeschermde parking hebben waar niemand anders gebruik van mag maken? Dat kan toch niet de bedoeling zijn." stelt Vincent Verrydt.

Groen! Herentals eist van de meerderheid om het gezond verstand te laten zegevieren en de paragraaf te schrappen waarin bebouwing in waterziek gebied toegelaten is. Het is een drogreden om te stellen dat het ziekenhuis net op die plaats een personeelsparking nodig heeft. Er zijn voldoende alternatieven. Maar blijkbaar is het de natte droom (letterlijk te nemen) van de meerderheid om de Netevallei vol te bouwen.