Beroering rond de dreef aan Hidrodoe, Haantjesheuvel

02 Juli 2010

*Wandelaars maken zich zorgen over de mooie dreef die mogelijks gekapt zal worden.* In het kader van het bosbeheersplan is er een openbaar onderzoek opgestart om o.a. de bestaande dreven te verjongen. In de dreef waarvan sprake werden een aantal bomen geschalmd. Eind maart vond er een overleg plaats tussen de eigenaar OCMW, Eddy Vercammen (boswachter van Natuur en Bos) en de regioverantwoordelijke van Natuur en Bosbeheer Vlaanderen, regio Zuiderkempen Netebronnen.

Klik hier voor het volledige artikel.


Er werd toen gesteld dat er drie mogelijkheden zijn:
1) de dreef afsluiten ( maar BLOSO heeft het hele Peerdsbos in erfpacht onder de titel "recreatiegebied" en wil dit niet)
2) het dood hout uitsnoeien: dit kost heel veel en is een straatje zonder einde;
3) kappen en vervangen door nieuwe bomen; deze optie heeft ook nog keuzes: helemaal kappen of stelselmatig
Uiteindelijk is gekozen voor een kapping in 2011 van een eerste deel met vervanging door nieuwe bomen (eik, beuk of linde) om een mooie nieuwe dreef te laten uitgroeien. Als er sommige bomen tussenuit zouden gehaald worden en vervangen door nieuwe zou je nooit een mooie nieuwe dreef kunnen krijgen. De bomen worden gekapt tussen de fermerijloop en Hidrodoe, in een periode die door de "vleermuizenwerkpost" van Natuurpunt mee zal worden bepaald.
Het Peerdsbos is in erfpacht gegeven door het OCMW aan BLOSO in ± 1965 en loopt ongeveer 99 jaar (tot 2064). Het OCMW staat in voor het bosbeheer en is verantwoordelijk bij eventuele ongevallen. Dit ligt vast. Voor de rest ligt er niets vast.
Volgens de bosbeheerders van het agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap is de beslissing voor deze dreef goed beredeneerd en overwogen.

Toch is de manier waarop er aan bosbeheer wordt gedaan, met grote machines, niet altijd het meest aangewezen. Het zou beter zijn om te kunnen kiezen voor bosbeheer met paarden.

Er hangt in die buurt nog een ander kapmes boven de bomen: Bloso wil het tennisveld uitbreiden en? een parking bij aanleggen. Vraag is of al die sportieve mensen geen honderd meter kunnen lopen van de grote parkings naar het tennisveld?
Als het zo verder gaat blijft er van het recreatiegebied Peerdsbos niet veel bos meer over.

Er is ook veel minder optimisme over houtkanten die her en der door boeren worden gekapt zonder toelating en zonder dat er een sanctie aan vast hangt; verder het feit dat sommige boeren te veel sproeien en veel te dicht bij waterlopen zodat het vergif in de waterloop terechtkomt. Ook hier weer geen handhaving. Handhaving wordt dan als "pesten" afgevoerd.

Ook wordt de lobby van de boerenbond gehekeld die het quasi onmogelijk maakt om landbouwgrond die vrijkomt te herbestemmen tot bos (bvb Hoeverveld) of tot grasland onder beheer van Natuurpunt.
Specifiek voor Hoeverveld zou de aanplant van een gemengd bos een goede buffer kunnen vormen tegen lawaaioverlast van de snelweg.