24.09.2011 – Groen! Herentals wil eerherstel voor Herentalse Begijnhof LEES MEER

25 September 2011

Met afschuw neemt Groen! Herentals kennis van de plannen van het OCMW omopnieuw een deel van het Herentalse Begijnhof te willen afbreken, ditmaal voor de aanleg van een autoparking. In 1998 werd het Herentalse begijnhof door de Belgische overheid voorgedragen voor erkenning als 'werelderfgoed' bij de UNESCO. Deze erkenning werd echter geweigerd. 13 andere begijnhoven werden wel erkend, waaronder dat van Hoogstraten, Lier en Turnhout, en het Groot Begijnhof in Mechelen.Deze weigering had uiteraard te maken met de hemeltergende afbraak van een deel van het Begijnhof in het recente verleden. Groen! had gehoopt dat men uit deze afwijzing lessen zou trekken.In 2003 gaf het toenmalige stadsbestuur de indruk enig respect op te brengen voor het Herentalse erfgoed. Op 28 oktober 2003 gaf de OCMW-raadzijn goedkeuring aan de beginselverklaring over de bescherming en bestemming van het Herentalse Begijnhof. Deze visie werd in overleg vastgesteld door een werkgroep van vertegenwoordigers van het OCMW, het stadsbestuur, de kerkfabriek Sint-Waldetrudis, dienstencentrum 't Convent, de centrumraad van het Begijnhof, de bewoners van het Begijnhofen de cultuurraad.De beginselverklaring stelt dat het OCMW ? als eigenaar van het Begijnhof ? deze belangrijke bouwhistorische site zal beheren als goede huisvader met respect voor onroerend, roerend en immaterieel erfgoed vande begijnenbeweging en de begijnhoven.Groen! Herentals ? Voorzitter Peter Verpoorten: 'We kunnen niet anders dan vaststellen dat het stadsbestuur eenzijdig de gemaakte afspraken verbreekt. Men kan toch niet beweren dat men het Begijnhof als een goedehuisvader beheert, en er tegelijkertijd delen van afbreken om een parking aan te leggen? Dit is het Begijnhof definitief verknoeien voor iedereen. Er zijn op 50 meter wandelafstand bestaande parkings. Herentals verdient beter. Blijkbaar richt het toeristisch beleid van de stad Herentals zich uitsluitend op één bepaalde groep van toeristen: de ramptoeristen?'Groen! Herentals sluit zich dan ook volmondig aan bij de Herentalse Geschiedkundige Kring, die terecht stelt 'dat met de afbraak van een deel van het begijnhof, vele delen van het oud gasthuis, van de muziekkiosk op de Markt, van het kasteeltje van Van Hilst en zovele karaktervolle gebouwen, Herentals niet alleen zijn neus heeft geschonden, maar heel zijn aangezicht en dat zorg voor monumenten en erfgoed meer omvat dan het restaureren van enkele historische gebouwen, stadhuizen, kerken en stadspoorten'.Groen! stelt voor om het Begijnhof eindelijk volledig autovrij te maken,de nieuwbouw ? woongelegenheden te herlokaliseren en een werkgroep op te richten om de afgebroken linkervleugel opnieuw op te bouwen op basis van de historische plannen en afbeeldingen.Lieve Snauwaert Peter VerpoortenPartijsecretaris Voorzitter0499/224.996