23.04.2012 – Groen Herentals onderschrijft campagne ‘HAND IN HAND tegen Racisme’

24 April 2012

Groen Herentals kreeg net als alle andere partijen van de organisatie 'Hand in Hand' vragen voorgeschoteld in verband met hun campagne voor

een gemeentelijk antiracistisch tewerkstellingsbeleid.

Groen
stelt vast dat de andere Herentalse partijen nog niet op deze vragen
geantwoord hebben.

Groen
Voorzitter Peter Verpoorten: 'Voor ons telt wat werkt, en niet wat
goed klinkt. De cijfers waarover ik beschik bevestigen dat er
inderdaad een problematiek is op het vlak van studieresultaten en
tewerkstelling van mensen van vreemde afkomst. Dat probleem moet
aangepakt worden,omdat sociale ongelijkheid een bedreiging vormt voor
de hele samenleving, en niet enkel voor de betrokken gezinnen.'

Dit
is de reactie van Groen Herentals op de vragen van 'Hand in Hand':

Groen Herentals stelt
vast dat de cijfers boekdelen spreken: er is een véél groter deel
van de allochtone bevolking dat in de armoede zit. Armoede en sociale
ongelijkheid hangen in de praktijk samen met tal van andere
maatschappelijke problemen (ziekte, criminaliteit, onstabiele
gezinssituaties, geestelijk welzijn, druggebruik,...) die de hele
samenleving belasten. Dit is een probleem voor ons allemaal, dat moet
aangepakt worden met daden in plaats van met eindeloos gepalaver.

 • Om te vermijden
  dat dit een uitzichtloze situatie wordt voor deze mensen (en hun
  kinderen, die er steevast de eerste slachtoffers van zijn), dient er
  een gericht beleid gevoerd te worden om hen
  intensief te
  begeleiden
  in het vinden van een degelijke woonst en
  fatsoenlijk werk, het in orde houden van hun sociaal statuut, het
  beheren van hun financiën,... Deze behoeften verschillen van gezin
  tot gezin, maar zijn levensnoodzakelijk voor een stabiel
  gezinsleven.
 •  Groen is tevens
  voorstander van een beleid dat
  discriminatie juridisch
  aanpakt
  . De wet is duidelijk op dit vlak, en
  discriminatie kan niet door de beugel. Veel te vaak wordt dit
  racisme vergoelijkt als een soort 'keuzevrijheid'. Er staat veel te
  veel op het spel - voor ons allemaal - om hier licht over heen te
  gaan.
 •  Groen is zeker
  niet van mening dat ze het warm water hebben uitgevonden voor de
  aanpak van armoede en sociale ongelijkheid, en voor ons
  telt
  dan ook
  wat werkt eerder dan wat goed klinkt.
  Als quota blijken te werken (of andere recepten niet blijken te
  werken), dan zullen wij deze steunen.
 •  Sowieso kiest
  Groen er voor om voor
  overheidsopdrachten enkel
  te werken met bedrijven die voldoen aan de hoogste standaarden qua
  milieu- en sociale politiek, die waar mogelijk fair trade en
  biologisch werken. Bedrijven met een veroordeling voor discriminatie
  of andere inbreuken op de sociale en milieunormen komen ons insziens
  dus sowieso niet in aanmerking voor overheidsopdrachten.

 

Meer info: http://www.anti-racisme.be

 

Lieve Snauwaert Peter Verpoorten

Secretaris Groen Herentals
Voorzitter & Lijsttrekker Groen Herentals

0499/224.996