22 nov 2011

20.11.2011 – Schepencollege laat kinderen KOSH in de kou staan.

De Herentalse SP.a ? CD&V - meerderheid heeft de vraag van het Katholiek Onderwijs aan de Stad Herentals om de veiligheid van de schoolgaande kinderen te verhogen afgewezen.

KOSH vroeg om een zebrapad te voorzien tussen de beide vestigingen  in de Nonnenstraat, en om verkeersborden 'overstekende kinderen' te plaatsen. Het schepencollege blijft echter bij zijn eerdere beslissing om schoolgaande kinderen vogelvrij te verklaren. Ook op de Grote Markt weigert de meerderheid immers zebrapaden te voorzien, of om controles te houden op het gedrag van automobilisten. Groen! vindt dit onbegrijpelijk. Groen! Herentals Voorzitter Peter Verpoorten: "Als een school vraagt  om een zebrapad te schilderen en een verkeersbord te plaatsen om de veiligheid van de kinderen te verhogen, dan doe je dat gewoon. Punt. Daar is géén discussie over mogelijk. De mensen van de KOSH staan alle dagen met hun voeten in de praktijk, die vragen niet zomaar om bijkomende maatregelen. Ik begrijp dan ook niet dat het college 'van achter zijn bureau' die vraag weigert. Herentals verdient beter." Groen! Herentals is al lang vragende partij voor krachtige maatregelen om de schoolkinderen en zwakke weggebruikers te beschermen. Gemeenteraadslid Marijke Rombouts: "Wij vragen al langer dat het schepencollege een duidelijke keuze maakt voor de veiligheid van fietsers en voetgangers. Uit cijfers van onze eigen politiezone blijkt de Grote Markt bijvoorbeeld een verschrikkelijk onveilige plek, met een aanzienlijk aantal ongevallen met gekwetste voetgangers en fietsers tot gevolg.  De meerderheid speelt echter verstoppertje: Volgens de burgemeester hebben zwakke weggebruikers overal op de markt voorrang (zone 30) en dient de Stad niets extra te doen? Maar de Politie controleert er zo goed als niet! Als voetganger of fietser ben je dan ook vogelvrij in Herentals centrum?" Groen! zal de kwestie op de gemeenteraad opnieuw voorleggen en hoopt dat de raadsleden van de meerderheid ditmaal de schoolkinderen niet in de kou laten staan!

Lieve Snauwaert                             Peter Verpoorten
Partijsecretaris                                 Voorzitter
                                    0499/224.996

 

Bijlage: UITREKSEL NOTULEN SCHEPENCOLLEGE HERENTALS 31.10.2011

020    Kosh: aanvraag zebrapad Lantaarnpadje
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Kosh vraagt om een zebrapad te schilderen tussen de schoolpoort van de
vestiging Nonnenstraat 14 en de schoolpoort van de vestiging
Nonnenstraat 16. Kosh vraagt ook of de stad ervoor kan zorgen dat er ter
hoogte van de bovengenoemde schoolpoort verkeersborden kunnen komen met
"overstekende kinderen".
Argumentatie
Het Lantaarnpadje omvat een voet- en fietspad. Indien de stad een
zebrapad aanlegt op een voet- en fietspad moet de weggebruiker op het
voet- en fietspad stoppen om de gebruiker op het zebrapad voorrang te
verlenen. TD vindt dit een gevaarlijke situatie, als er een bromfietser
over het Lantaarnpad rijdt moet deze stoppen om de kinderen te laten
oversteken. TD geeft hier een negatief advies over.
Kosh vraagt om de borden "Overstekende kinderen" te plaatsen ter hoogte
van de vestiging Nonnenstraat 14 en 16. TD heeft dit bekeken en er
bestaat geen officieel verkeersbord dat we hier kunnen plaatsen. Een
overzicht:
-    A23 (gevaarsbord driehoek met kinderen)
Geplaatst op plaats waar veel kinderen komen, gevaar is hiermee niet duidelijk.
-    A51 + onderbord "overstekende kinderen"
Moet geplaatst worden op 150 m van het gevaar, dit betekent aan het
begin en het einde van het voet- en fietspad. (te grote afstand)
-    A21 (gevaarsdriehoek oversteekplaats)
Mag enkel geplaatst worden ter hoogte van een zebrapad
Het gevaar kan wel aangeduid worden met ludieke verkeersborden (Nijntje,
Suske en Wiske,?) .Dit zijn geen officiële verkeersborden maar wijzen
de weggebruiker wel op het gevaar van overstekende kinderen. TD stelt
voor om aan Kosh te laten weten dat deze borden kunnen geplaatst worden
via de subsidie van het 10/10 label. (cfr. School Wijngaard). TD stelt
voor om deze borden niet zelf aan te kopen aangezien andere scholen dan
ook een aanvraag gaan indienen voor deze ludieke verkeersborden.
BESLUIT
Het college keurt de aanvraag tot het plaatsen van een zebrapad aan het Lantaarnpadje tussen de vestigingen van Kosh niet goed.
Het college gaat momenteel geen borden plaatsen ter hoogte van de oversteek op het Lantaarnpadje.
Het college vraagt aan TD om aan Kosh een brief te schrijven om ludieke
borden aan te kopen via de subsidie van 10/10 label. Deze moeten
aangevraagd worden door Kosh aan het stadsbestuur.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren