16.03.2012 - WINDENERGIE BIEDT KANS OP LAGERE BELASTINGEN

20 Maart 2012

16.03.2012 - WINDENERGIE BIEDT KANS OP LAGERE BELASTINGEN

Groen Herentals is reeds jarenlang vragende partij voor het opstellen van windmolens in Herentals. Ons voorstel is dan ook dat de stad zelf deze windmolens zou opstellen, eventueel in samenwerking met een electriciteitsproducent,zodat de opbrengst in de stadskas zou vloeien. SP.a en CD&V hadden hier echter geen oren naar. Groen bestuurslid Guy Dries:

'Groen Herentals pleit reeds van in de jaren '80 voor het opstarten van alternatieve energieprojecten door de Stad. Dit is een noodzaak voor een duurzame economie.

Wij zijn bovendien steeds van mening geweest dat investeringen in zon en wind de stadskas enkel ten goede kunnen komen, en dus de mogelijkheid geven om de belastingen te verlagen. Aandelen van producenten van alternatieve energie, zoals Ecopower, gaven de afgelopen jaren bijvoorbeeld immers steeds het wettelijk toegelaten maximumdividend van 6%. Dit is veel hoger dan welke spaarformule dan ook. Het is voor Groen dan ook onbegrijpelijk dat SP.a en CD&V de kans nooit hebben gegrepen om deel te nemen aan windenergieprojecten. Het is daarnaast nog onbegrijpelijker dat SP.a en CD&V eind 2010 nog een keer € 250.000 hebben ingetekend - met ons geld uiteraard ? op de kapitaalsverhoging van DEXIA. Geld dat men vermoedelijk nooit meer terug ziet.'

Helemaal onbegrijpelijk wordt het wanneer een electriciteitsproducent doet wat de meerderheid nooit heeft willen doen, en de plaatsing van windmolens in Herentals onderzoekt, en SP.a zich begint te verzetten.

Groen voorzitter Peter Verpoorten:
'Het project voor de plaatsing van windmolens langs de autostrade is één van de eerste concrete windprojecten voor Herentals. De ligging is vergelijkbaar met de windmolens die jaren geleden geplaatst werden door Nike in Laakdal (en die ondertussen hun economische waarde meer dan bewezen hebben). De plaatsing werd positief geadviseerd door de Gemeentelijke dienst voor Ruimtelijke Ordening, de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening en de Herentalse Milieuraad. Volgens de door ons bevraagde mensen uit de Natuurbeweging zou er bovendien géén enkele invloed zijn op de vogeltrekroutes.

Daarnaast stelt de producent dat er tal van voorzorgen genomen worden zodat er géén hinder zou zijn voor de nabijgelegen omwonenden. De dichtstbijzijnde woning staat bovendien pas op 281 meter...

Toch stelt SP.a dat zij er voor zou zorgen dat de stad een negatief advies zou geven aan de Provincie. Groen vindt het bijzonder jammer dat de adviezen van alle experten worden in de vuilbak gekieperd en dit project zo in politiek vaarwater wordt getrokken.

Immers is de wet heel duidelijk: indien er onvoorzien toch hinder zou optreden, dan dienen de producenten er voor te zorgen dat deze ophoudt, en dienen de buurtbewoners vergoed te worden....'

Intussen heeft de SP.a op 05.03.2012 zijn mening in het schepencollege doorgedrukt en werd er een negatief advies gegeven aan de provincie.

Het advies stelt:
'Op basis van (?) het grote aantal bezwaarschriften uit de omgeving kan niet worden geacht dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt?'

De omwonenden lopen dus maar één echt risico: dat de politieke spelletjes van SP.a de belastingen te hoog houden.

Lieve Snauwaert

Marijke Rombouts

Hans Van den Eynden

Peter Verpoorten