13.12.2012 – Schepencollege Herentals verliest procedure Wuytsbergen voor Raad van State

03 Januari 2012

sp.a en CD&V slagen er blijkbaar niet in om één rechtszaak tot een goed einde te brengen. Vorige week bleek dat de Raad van State eind oktober 2011 een overheidsopdrachtengunning ter waarde van 150.000 EUR

vernietigd had. Nu werd ook het arrest van 16.09.2011 bekend gemaakt waarbij de Raad van State een procedure rond het "Poederkot" uitsprak in het nadeel van de CD&V ? sp.a meerderheid. Groen! Herentals ? Voorzitter Peter Verpoorten: 'Het arrest van de Raad van State is 38 pagina's lang, maar kan samengevat worden in één vraag: Waar is de meerderheid in hemelsnaam mee bezig? De Raad van State moet vaststellen dat de meerderheid eigenlijk gewoon weigert om de knoop door te hakken in verband met de toekomst van het "Poederkot". Het arrest stelt ook vast dat men een hele reeks niet ter zake doende argumenten hanteert om de verkaveling tegen te houden. Dit kan uiteraard niet. Op het einde van het arrest stelt de Raad van State bijna letterlijk waar Groen! Herentals al jaren voor pleit: maak dan als Stad een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor het "Poederkot"! Op deze manier kan dit gebied behouden worden als stads- en speelbos voor Herentals, en kan met de huidige eigenaar onderhandeld worden over aankoop. Zo heeft iedereen eindelijk rechtszekerheid. Daar heeft de eigenaar uiteraard recht op.' De meerderheid stelt echter op de gemeenteraad van 20.12.2011 een nieuwe beslissing voor om de verkaveling tijdelijk stokken in de wielen te steken. Groen! Herentals gemeenteraadslid Marijke Rombouts: 'De meerderheid komt opnieuw af met argumenten als 'de voorgestelde boomsoort is niet geschikt' en 'op deze verharding zal snel mosvorming ontstaan'?  Op deze manier blijft het bos gevaar lopen? Groen! Herentals vindt dit soort beslissingen spelletjes spelen met de open ruimte van onze bevolking. Wij willen het "Poederkot" bewaren als stads- en speelbos, en pleiten dan ook voor een planmatige verankering van het groen karakter. Als de meerderheid zo verder klungelt, gaan ze op de lange duur eens het deksel serieus op de neus krijgen, en is het "Poederkot" als groene long verloren.'

Lieve Snauwaert - Partijsecretaris    Marijke Rombouts - Gemeenteraadslid    Hans Van den Eynden  - Gemeenteraadslid             Peter Verpoorten Partijvoorzitter