10.04.2012 – Far West - toestanden dreigen in Herentals

12 April 2012

10.04.2012 – Far West - toestanden dreigen in Herentals

Herentals dreigt af te glijden in rechteloosheid. Deze week alleen al haalden twee triestige voorbeelden de kranten.

GVA, 3 april 2012:

In
Herentals
sneuvelen waardevolle bomen tegenwoordig als vliegen. Zowel langs het
Kempens Kanaal als op de grens van een bouwperceel aan de
Schoutenlaan werden zonder vergunning kerngezonde, oude eiken
omgezaagd.

Telkens
werd een proces verbaal opgemaakt, maar waren de verbalisanten te
laat om de kapgrage aannemers te stoppen voor ze hun
natuurvernielende werk hadden afgerond.

Nieuwsblad,
4 april 2012:

Langs
het Kempisch kanaal in Herentals zijn onlangs 57

bomen illegaal gekapt.

GVA,
6 april 2012:

De gidsen van de 2de Kempen zijn ten einde raad: in amper een week
tijd berokkenden vandalen voor meer dan 1000 euro schade aan hun
lokaal. De daders gooiden ruiten stuk en forceerden ramen en deuren.

Een ander voorbeeld is,
dat de reeds maandenlang aanslepende problematiek van hardnekkige
parkeerders op ons autovrij Begijnhof helemaal niet wordt aangepakt,
ondanks het feit dat Groen reeds verschillende keren op de tafel
geklopt heeft op de Gemeenteraad. De foutparkeerders op het
Begijnhof lachen de burgemeester intussen in zijn gezicht uit door
zelf een illegaal bordje te hebben opgehangen dat ze wel zouden mogen
parkeren?

Tel daarbij nog het feit
op dat Herentals volgens de cijfers van de politiezone Neteland
dubbel zo veel last heeft van zwerfvuil als de omringende gemeenten?
Of het feit dat je in het centrum van de Stad niet kan wandelen
zonder van de weg gemaaid te worden door wegpiraten die weten dat er
toch geen politiecontroles zijn. Gelukkig kan je je in noodgevallen
altijd verstoppen achter de fout geparkeerde auto's op de Grote
Markt, waar toch niets aan gedaan wordt?'

Groen Voorzitter Peter
Verpoorten: 'Het veiligheidsbeleid van de Stad Herentals is een
lachertje. Iedereen gaat gewoon zijn gang, er wordt toch niet
opgetreden. De Far West is er niets tegen.

De Stad komt fier
vertellen dat ze in 2010 97 Gemeentelijke Administratieve Sanctie ?
vaststellingen heeft gedaan, en in 2011 127 vaststellingen. Van die
127 vaststellingen werden er volgens de stadskrant '82,01 procent
van de vaststellingen in de politiezone Neteland' in een effectieve
sanctie omgezet. Merk op dat hier ineens over de Politiezone wordt
gesproken en niet langer over Herentals! En als we dan op de
gemeenteraad vragen hoeveel van de GAS ? sancties voor Herentals er
effectief betaald worden, dan moeten ze schaapachtig toegeven dat ze
het eigenlijk niet weten? Een ernstig veiligheidsbeleid is de
hoeksteen van een leefbaar Herentals. We leven met meer dan 27000
mensen samen. Het kan niet dat de meerderheid hier een politiek voert
van ieder voor zich en god voor ons allen. De Stad moet de zwaksten
beschermen in plaats van het recht van de sterkste te laten
zegevieren.'

Er zijn twee soorten
politici: zij die aan dienstbetoon doen voor de eigen achterban, en
zij die een beleid voeren voor ons allemaal. Jan Peeters heeft zijn
keuze al lang geleden gemaakt?

Er is dan ook dringend
nood aan een nieuwe Sheriff die orde op zaken stelt in deze stad. Dit
bestuur kan de situatie duidelijk niet meer aan.

 

Lieve Snauwaert Marijke
Rombouts Hans Van den Eynden Peter Verpoorten

Partijsecretaris Gemeenteraadslid Gemeenteraadslid Partijvoorzitter

0494/45.45.34 0499/224.996