1-8-2012 Open brief van onze voorzitter aan onze burgemeester.

02 Augustus 2012

Beste Jan,  Ik had gehoopt deze brief niet te moeten schrijven, maar door jouw persmededeling rond de bossen van het Poederkot op de Wuytsbergen kon ik niet anders.

Er zijn maar twee manieren om het Poederkot groen te houden: een bestemmingswijziging in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan, of een onteigening door de stad. Dat weet jij ook.

Wanneer je de afkeuring van het wegtracé van een geplande verkaveling door de bestendige deputatie 'een belangrijke stap in ons opzet om de bossen van het Poederkot te vrijwaren van kapping en volbouwen' noemt, dan is dat eigenlijk niet zo. Dat weet jij ook.

Over deze verkaveling vertel je verder: 'Het stadsbestuur is daar niet mee akkoord, en wil deze bossen als groene ruimte bewaren. Dit is zo ook opgenomen in de intenties van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.' Opnieuw stel je iets, wat géén betekenis heeft, voor alsof het wel belang heeft: het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is immers op géén enkele manier bindend. De bossen blijven ingekleurd als bouwgrond, en kunnen rustig verder verkaveld worden? Maar dat moet ik je niet vertellen. Dat weet jij ook.

Intussen heeft jouw stadsbestuur dus al twee keer een wegtracé afgekeurd van mensen die hun eigendom willen te gelde maken, en hun bouwgronden verkavelen. Daarmee verhindert het stadsbestuur de eigenaars hun wettelijke, volle genot van hun eigendomsrecht. Dit kan juridisch uiteraard niet door de beugel, en het stadsbestuur, dat zijn macht misbruikt, gaat daarmee ernstig in de fout. De Raad van State heeft jullie de eerste keer al ongelijk gegeven. Dat dit opnieuw gaat gebeuren staat vast. De eigenaars kunnen daarvoor schadevergoeding eisen van de stad ? dus van ons, de burgers. Dat hebben ze ondertussen ook gedaan. De rechtszaak hangt voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout. Maar dat moet ik je niet vertellen. Dat weet jij ook.

Het stadsbestuur heeft de laatste 6 jaar dus géén enkele stap gezet in de richting van de bescherming van de bossen (bestemmingswijziging of onteigening). Wat jullie wel gedaan hebben, is de eigenaars op een onwettige manier tegengewerkt, waarvoor wij als burgers gaan mogen opdraaien?

Daarom schrijf ik je dus. De kiezers verdienen beter dan opgevoerde toneeltjes, Jan. Als je de bossen echt wil beschermen, krijg je daar vanuit Groen onmiddellijk de volle steun voor. Maar daar heb ik in de praktijk nog niets van gezien. Doe dan alstublieft niet alsof. Ik vraag een eerlijke campagne. Geen theater.

 

Constructieve groeten,

 

 

Peter Verpoorten