04.10.2011 – Groen! Herentals pleit voor Stedelijk Actieplan Dierenwelzijn

05 Oktober 2011

Groen! Herentals stelt op deze jaarlijkse Werelddierendag zijn Actieplan Dierenwelzijn voor. Groen! Herentals ? Voorzitter Peter Verpoorten: 'Elke overheid dient zijn verantwoordelijkheid op te nemen voor het

welzijn van dieren. Dieren zijn volwaardige levende wezens die kunnen lijden door toedoen van mensen. Vaak bevind een dier zich in een compleet afhankelijke positie. In zo'n situatie zorgt vrijheid voor misbruiken en de overheid voor bescherming. Ook de Stad Herentals moet dan ook een actieplan aannemen om zijn steentje bij te dragen aan een betere behandeling van dieren.'

Het Groen! Herentals Actieplan Dierenwelzijn:
1. Oprichting van een Gemeentelijke Adviesraad Dierenwelzijn, naar het voorbeeld van de gemeente Herk-de-Stad.
2. Toekenning van een jaarlijkse subsidie aan het dichtstbijzijnde
Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren, namelijk VOC Herenthout, waar
gekwetste vogels en wilde dieren (reeën, egels, eekhoorns, konijnen,
hazen,?) worden opgevangen en verzorgd.
3. De aanleg van 'Doggy Runs' (hondenloopweiden) waar hondeneigenaars hun hondjes kunnen laten loslopen en spelen.
4. Een doorgedreven en diervriendelijke sterilisatiecampagne voor
zwerfkatten zodat de Stad niet blind blijft voor de 15.000 katten die
jaarlijks moeten afgemaakt worden omdat ze geen baas meer vinden.
5. De Stadsdiensten maken een Vlinderbeleidsplan op, in samenspraak
met Natuurpunt Nete & Aa, voor het beheren van gemeentegronden en
wegbermen in functie van hun waarde als natuurlijk ecosysteem.
6. Een actief aanmoedigingsbeleid ten aanzien van de lokale landbouw
om over te schakelen van industriële landbouwmethodes op
diervriendelijke technieken.
7. Een onmiddellijk verbod op het castreren van biggen zonder verdoving en het slachten van dieren zonder verdoving.
Groen! hoopt dat de Stad deze diervriendelijke voorstellen omzet in concrete beleidsdaden.

Lieve Snauwaert Peter Verpoorten
Partijsecretaris Voorzitter
0499/224.996