04.06.2012 – Sp.a en CD&V herontdekken na zes jaar het openbaar groen

08 Juni 2012

De verkiezingskoorts heeft toegeslagen bij SP.a en CD&V: na zes jaar het openbaar groen uit het oog te hebben verloren, kwamen beide partijen vorig weekend elk met een groen initiatief naar buiten.

De SP.a wil de Hellekensloop opnieuw bevloeien, de CD&V wil volkstuintjes aan het Begijnhof? Groen steunt beide initiatieven, maar heeft toch enkele bedenkingen. Wat de Hellekensloop betreft, komt het initiatief van SP.a redelijk laat: immers werd reeds in 2001 op initiatief van Groen ? schepen Kris Peeters een pomp geplaatst om water van de Nete naar de Hellekensloop te pompen. Deze pomp werd echter de afgelopen zes jaar door SP.a en CD&V verwaarloosd, zodat het project een stille dood leek te sterven. Het komt dan ook een beetje raar over dat SP.a voor de ogen van de pers met emmertjes gaat water overscheppen, terwijl men de bestaande pomp simpelweg zou kunnen herstellen? CD&V stelt dan weer voor om volkstuintjes aan te leggen aan het Begijnhof. Groen steunt dit initiatief, maar vreest dat dit met de huidige meerderheid gedoemd is om te mislukken. Immers is het weiland dat CD&V hiervoor wil gebruiken één van de grote verzamelpunten van zwerfvuil en sluikstorten in het centrum? De afvalproblematiek is al lang een pijnpunt in het stadscentrum, en zonder een stevige aanpak hiervan vreest Groen dat weinig burgers zich geroepen voelen om hun volkstuintje aan te leggen op deze locatie. Groen  Herentals voorzitter Peter Verpoorten: 'Dit zijn goede initiatieven, die zo uit het programma van Groen Herentals weggeplukt zijn. Wij steunen deze dan ook volmondig. Echter menen wij dat Stadsvernieuwing géén kwestie is van losse flodders in de verkiezingsperiode, maar van een totaalvisie en van zes jaar gedreven werken aan een groene en leefbare stad. Radio1 ging enkele weken geleden op bezoek in Freiburg, dat op het vlak van stadsvernieuwing als lichtend voorbeeld geldt. Freiburg is géén groene oase geworden door losse initiatieven, maar door jarenlang bekwaam beleid onder een groene burgemeester. Als we kijken naar het beleid van de afgelopen zes jaar is dan ook maar de vraag hoeveel geloofwaardigheid SP.a en CD&V hebben als partners voor een leefbare Stad?'

Lieve Snauwaert,Secretaris Groen Herentals  Peter Verpoorten, Voorzitter Groen Herentals  0499/224.996