01-10-12 Groen voert actie tegen de kap van eeuwenoude eiken aan de Delhaize

02 Oktober 2012

01-10-12 Groen voert actie tegen de kap van eeuwenoude eiken aan de Delhaize

"Vervuld met droefenis en boosheid organiseert Groen Herentals postuum een korte herdenkingsplechtigheid ter nagedachtenis van het plotse en veel te vroege overlijden van een aantal gezonde zomereiken in het centrum van de stad. Het kappen van deze oude maar gezonde zomereiken toont duidelijk het gebrek aan respect en visie van het huidige SP.a- en CD&V-stadsbestuur". Bomen moeten eens te meer wijken voor koning auto. "Wij komen samen op maandag 1 oktober as om 18 u 30 op de plaats van het overlijden (nieuwe doorgang parking Delhaize). Er is gelegenheid tot groeten." Hiernaast ziet U foto's van Lieve Snauwaert, onze secretaris die de tweede plaats op onze lijst invult. Ze heeft met een zekere vrees de kap zien aankomen en had net voor de kap nog foto's genomen...Dit bestuur is hiermee niet aan zijn proefstuk toe, enkele voorbeelden :

  • in de verkaveling 'Kruineiken' werden alle eiken gekapt (het project zou voortaan beter 'Zondereiken' genoemd worden);
  • ook de bomen in de Bolwerkstraat werden zonder enige reden neergehaald;
  • een stuk van de bufferzone langs Wolfstee werd gekapt en wordt al jarenlang ongeoorloofd ingepalmd;
  • de groene bufferstrook langs de Noordervaart wordt al jarenlang als parking misbruikt zonder dat hier effectief tegen wordt opgetreden;
  • in de nieuwe industriezone Zavelheide worden de opgelegde voorschriften om het landschap langs het kanaal te vrijwaren al door de eerste gebruiker aan zijn laars gelapt. Wat zal volgen is duidelijk, tenzij -alweer- er krachtdadig en effectief wordt opgetreden;
  • de Milieuraad strijdt al maanden voor het behoud van de eikendreef Roest aan de Peertsbosstraat. Toch dreigt ook daar het bijl te vallen.

 Wat is het nut van een adviesorgaan als de Milieuraad of de Gecoro als hun adviezen door het stadsbestuur vrolijk in de wind worden geslagen? Ook qua handhavingsbeleid slaat dit stadsbestuur een pover figuur.

Maar niet alleen de resterende natuur wordt en werd door het stadsbestuur stiefmoederlijk behandeld, ook het culturele erfgoed is in de loop der jaren stelselmatig aangetast. Zo verdwenen het halve Begijnhof en het kasteel van Hilst. Het Schaliken en kasteel Le Paige werden pas gered nadat een aantal verontwaardigde burgers alarm sloegen. Recent nog heeft bevoegd N-VA-minister Bourgeois groen licht gegeven om de historische Begijnhofmuur open te breken en een volstrekt nutteloze parking in de tuin van het Begijnhof aan te leggen.

Groen staat voor het maximale behoud van waardevolle natuurlijke landschapselementen, zowel van individuele waardevolle bomen als van houtkanten, dreven, groene stapstenen en dit zowel in het centrum als in de (bedreigde) rand.

Groen staat ook voor een strenger handhavingsbeleid (vooral) wat milieuovertredingen betreft.

Groen trekt een lijn : het stiefmoederlijk behandelen van ons openbaar groen en de respectloze behandeling van ons historisch erfgoed moeten stopgezet worden. Daarom vragen wij aan de burgers een duidelijk signaal op 14 oktober, wij zullen jullie niet teleurstellen.

zie ook de reportage op RTV: http://www.rtv.be/artikels/nieuws/2012100208473417_groen-herentals-neemt-afscheid-van-drie-zomereiken

Herentals verdient beter!

Lieve Snauwaert, secretaris en plaats 2

Peter Verpoorten, voorzitter

Ivo Briers, plaats 16 (lijsttrekker tweede kolom)                        

Jos Janssens, milieuraad en plaats 9