01-07-13 Bomen zijn hun gewicht in goud waard : LINDEBOMEN in de FRAIKINSTRAAT

03 Juli 2013

TOEGEVOEGD PUNT Gemeenteraad 2 juli 2013   Beste collega's,Ik wil het toegevoegd punt "Bomen zijn hun gewicht in goud waard" even toelichten.Wij verwijzen naar wetenschappelijke studies, die allemaal tot dezelfde besluiten komen :het artikel dat op 27/06/2013 zowel in De Morgen als in Knack verscheen getiteld : "Boom in de stad redt jaarlijks een leven"De Amerikaanse dienst voor Bosbeheer deed onderzoek naar de volledige impact van stadsbomen op de gezondheid, met name op de concentratie van fijnstof in tien steden waaronder Atlanta, Boston, New York en San Francisco.Fijnstof leidt tot longontsteking, aderverkalking en hartaandoeningen en verkort de levensverwachting.Uit het onderzoek blijkt dat elke boom jaarlijks een leven redt, en in New York zelfs tot acht levens.Winstgevende investering"Dit onderzoek toont duidelijk aan dat de Amerikaanse stadsbomen een belangrijke investering zijn om schone lucht en water te produceren, energiekosten te verminderen en steden leefbaarder te maken", zegt Michael T. Rains van de dienst Bosbeheer. "Om het eenvoudig te stellen: stadsbomen verbeteren de levenskwaliteit van mensen."In steden als Atlanta, dat relatief veel stadsgroen telt, halen de bomen jaarlijks 64,5 ton fijnstof uit de lucht. De bomen zijn zo hun gewicht in goud waard: in New York genereren ze jaarlijks 60 miljoen dollar aan waarde, met name door hun invloed op de volksgezondheid.StikstofVorig jaar kwamen Britse onderzoekers van de Lancaster University al tot een gelijkaardige conclusie. Zij onderzochten specifiek de invloed van bomen in "stedelijke kloven": smalle straten tussen hoogbouw waar de lucht blijft hangen.Ze concludeerden dat de doordachte plaatsing van gras, klimplanten of bomen in dergelijke kloven de concentratie van stikstofdioxide met 40 procent en fijnstof met 60 procent kan verminderen. Vooral klimplanten hebben potentieel, omdat die grote oppervlakken kunnen bedekken zonder extra plaats in te nemen.We verwijzen ook naar het krantenartikel in De Standaard van 24/06/2013 "We kunnen de vlinders nog uit nesten halen" waarin onze stadsgenoot Professor gedragsecologie en natuurbehoud aan de UCL Hans Van Dyck pleit meer voor natuur in de stad en industriegebieden ; naar aanleiding van de zopas verschenen nieuwe atlas "Dagvlinders in Vlaanderen".Lindebomen zijn voor bijen een heel belangrijke nectarbron.Bij navraag op de milieudienst hebben wij dit vernomen: "Het is beslist, de drie lindebomen in de Fraikinstraat moeten gekapt worden. Die moesten al vroeger weg geweest zijn. Ze werden geplant als compensatie voor de veelbesproken "bloembakken" die destijds weggenomen werden. De meeste lindebomen werden al gekapt met uitzondering van deze drie." Wij zijn verheugd dat de bomen er nog staan en wij vragen jullie ons te steunen in het voorstel om de bomen te behouden.Wij ontkennen niet dat het een foute keuze is om hoogstammen "te dicht" bij de huizen te planten. Ondertussen zijn de bomen behoorlijk uitgegroeid en uiterst waardevol. Zelfs de bewoners zijn vragende partij om de bomen te behouden. Wij stellen als compromis voor om de bomen te snoeien en in de breedetals "leilindes" te laten uitgroeien. Het is wetenschappelijk bewezen dat die kleine snoei-investering meer dan dubbel zal opbrengen.Verder pleiten wij ook voor een duurzaam en onderhoudsvriendelijk "groenbeleid" in onze Stad, wij willen dit ook terug vinden in de budgetten van het Beheers en BeleidsCyclus-plan (BBC) voor de periode 2014-2019, waaraan jullie diensten volop aan het werken zijn. Investeren in natuur in de stad is dubbele winst want het is tezelfdertijd investeren in 'gezondheid', 'klimaatneutraliteit' en 'levenskwaliteit', om de toeristische aantrekkelijkheid van een "Groene Stad" niet te vergeten.Bomen zijn hun gewicht in goud waard !DAAROM: wil ik de voorzitter van de gemeenteraad verzoeken om volgende twee punten ter stemming voor te leggen:

1) de drie linden in de Fraikinstraat worden niet gekapt maar worden gesnoeid om ze in de breedte te laten uitgroeien

2) in de toekomst worden alle bomen die worden gekapt in de stad Herentals opgelijst en gecompenseerd op een geschikte plaats

Voor Groen Herentals

Lieve Snauwaert