mobiliteitsplan - klik hier

01 Maart 2011

Op maandag 14 maart 2011 zal om 19 uur in zaal 't Hof, Grote Markt 41, 2200 Herentals het mobiliteitsplan worden toegelicht

aan de bevolking.

Het mobiliteitsplan kan vanaf
1 maart 2011 geraadpleegd worden op www.herentals.be.

Opmerkingen over het
mobiliteitsplan kunnen vóór 15 april 2011 worden
overgemaakt aan het college van burgemeester en
schepenen.

Meer info bij de stedelijke diensten - contactpersoon bij de stad Herentals:

Christel
Eeckeleers
dienst ruimtelijke ordening

Stadsbestuur
Herentals
Augustijnenlaan 30
BE-2200 Herentals
tel. 014-28 50 50
fax 014-21 78 28
http://www.herentals.be
mailto:[email protected]