Een wielerpiste waar ? - klik hier

01 Maart 2011

"Een jaar geleden vroeg Groen! op de gemeenteraad aan het Herentalse stadsbestuur wat het vond van de plannen van een wielerpiste in de

omgeving van het Bloso-centrum. In zijn antwoord zei de Schepen van Sport onder andere dat een wielerpiste op die plaats moeilijk ligt. Groen! deelde die mening en was toen enigszins gerustgesteld.

Maar de laatste weken komen de plannen plots opnieuw zeer concreet te voorschijn.

Groen! vindt de plannen onrustwekkend.
Groen!
is niet tegen het idee van een wielerpiste in Herentals, maar wel
absoluut tegen de inplanting van de wielerpiste in de buurt van het
Bloso-sportcentrum.

Deze
is niet conform het goedgekeurde bosbeheersplan. De aanleg van een
wielerpiste met bijhorende parking brengt de groene omgeving, vandaag
nog de grote troef van het Bloso-sportcentrum, nog meer schade toe.

De
komst van Hidrodoe achter het Bloso-centrum en de recente uitbreiding
van de schaatsbaan zorgden al voor de nodige littekens in de Kempische
Heuvelrug, De Roest en Peertsbos. Een wielerpiste zal hier nog een schep bovenop doen.

De
mobiliteitsimpact zal zeer groot zijn. De Poederleeseweg en in het
bijzonder het kruispunt Poederleeseweg-Vorselaarsebaan kampen nu reeds
met zware verkeersoverlast. Een wielerpiste zal nog meer autoverkeer
aantrekken, met alle gevolgen vandien op vlak van verkeersveiligheid
(cynisch genoeg zou de wielerpiste de fietsers nog meer in de
verdrukking brengen) en congestie.

Groen!Open
vraagt het college om de Schepen van Sport en Bloso terug te fluiten
zodat deze aanslag op de leefomgeving verijdeld wordt."

Hans Van den Eynden

Gemeenteraadslid voor Groen!