Een hart voor de Netevallei.

14 Februari 2010

Een hart voor de Netevallei.

Met deze Valentijnsactie wil Groen!Open Herentals laten zien hoe nauw de Netevallei aan hun hart ligt en iedereen die hetzelfde voelt oproepen om een bezwaarschrift in te dienen. Momenteel loopt het openbaar onderzoek van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). Het GRS bepaalt hoe de Herentalse 'open ruimte' de komende jaren zal worden ingevuld. Bijvoorbeeld welke plaatsen kunnen volgebouwd worden en welke niet. Eén van de bedreigde punten is het bos en de Netevallei tussen de Olympiadelaan en het treinspoor. Dit stuk natuur kan verdwijnen als het plan goedgekeurd wordt. Het is dan ook belangrijk dat wij en iedereen die niet akkoord gaat met de verdwijning van dit stuk Netevallei, een bezwaar indienen tegen het GRS. Hierna volgt ons bezwaar: (kwaliteit van de woonomgeving) In het GRS staat: "De kwaliteit van de woonomgeving wordt bepaald door de aanwezigheid en toegankelijkheid van groene ruimten, speel- en buurtvoorzieningen, verkeersleefbaarheid, veiligheid en het straatbeeld." Waarom wordt dan de open ruimte in de Netevallei tussen Olympiadelaan en het treinspoor opgeofferd? Hierdoor verdwijnt er weer een speel- en ontspanningsplaats voor onze jongeren en daalt dus de woonkwaliteit. Bezwaar 1

Bezwaar 2 (continuïteit Netevallei) Het GRS is een plan dat vol met contradicties en onduidelijkheden zit. Zo zegt het GRS: "De continuïteit van de open ruimte binnen de Netevallei is door de jaren grotendeels gevrijwaard van stedelijke ontwikkeling, zelfs ter hoogte van het centrum van Herentals. Deze meerwaarde moet bewaard worden en verder versterkt." Om dan wat verder te besluiten: "Hetzelfde geldt voor de Campus St-Elisabeth, historisch verankerd op de huidige site nabij de Kleine Nete. De ziekenhuiscampus kampt met capaciteits - en parkeerproblemen. Noodzakelijke uitbreidingen van het ziekenhuis en het OCMW moeten geïntegreerd worden in een grotendeels groene omgeving. Het opstellen van een langetermijnvisie voor de verdere ontwikkeling van deze site is noodzakelijk." Hoe kan deze omgeving groen blijven als al het groen verdwijnt?

Bezwaar 3 (Netevallei waterziek) In het bestuursakkoord staat dat er in waterzieke gebieden niet meer zou gebouwd worden. De Netevallei tussen de Olympiadelaan en het treinspoor is waterziek.

Bezwaar 4 (open ruimte) De Netevallei wordt gebruikt door de Herentalse jeugdverenigingen. Met het huidige GRS kan deze omgeving in de toekomst volgebouwd worden en dan verdwijnt er dus weer een speel- en ontspanningsplaats voor onze jongeren. Nochtans is zorgen voor speelruimte voor de jeugd ook sociaal en gezondheidsbeleid! Er worden in Vorselaar, Olen, Grobbendonk... acties ondernomen om de Netevallei te vrijwaren en groen te houden. Herentals laat de optie open om te bouwen in de Netevallei. Dit is onaanvaardbaar.

NEEN TEGEN BEBOUWING IN DE NETEVALLEI, DIEN EEN BEZWAARSCHRIFT IN.

Het openbaar onderzoek loopt tot en met 15 maart 2010. Tijdens deze periode kunt u uw opmerkingen of bezwaren op het nieuwe ontwerp geven. U stuurt deze aangetekend op naar de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro), administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. U kan uw bezwaarschrift ook afgeven in het Administratief centrum van Herentals, u krijgt dan een ontvangstbewijs.