BURGEMEESTER TOCH GEWONNEN VOOR HET VRIJWAREN VAN DE NETEVALLEI?

30 November 2010

BURGEMEESTER TOCH GEWONNEN VOOR HET VRIJWAREN VAN DE NETEVALLEI?

Klik hier voor volledig artikel. De burgemeester van Herentals schrijft in zijn wekelijkse column in De Postiljon en in de stadskrant enkele

zinnige dingen over maatregelen om overstromingen tegen te gaan. Alleen zijn z'n woorden ongeloofwaardig als hij in de praktijk precies het tegenovergestelde doet: denken we maar aan zijn voornemen om in de Netevallei een parking aan te leggen.

 

De watersnood van begin november zorgt ervoor dat
de burgemeester van Herentals een verstandige beslissing kan nemen.
Kan, want hij heeft ze nog niet genomen. In zijn wekelijkse column in de
Postiljon van 25 november en in de stadskrant schrijft Jan Peeters dat door een
aantal maatregelen zoals het afkoppelen van regenwater van afvalwater, water
opvangen en bufferen waar het valt, enz. wateroverlast kan vermeden worden.
Maatregelen waar we het met Groen! Herentals volledig mee eens zijn. Wat
lezen we nog verder: de valleigebieden van Nete en Aa moeten meer natuurlijke
ruimte krijgen, ook meer ruimte voor het water. Volgens Jan Peeters steunt de
stad deze visie.

Dat zijn de woorden, laten we nu eens kijken naar de
daden van de burgemeester. Barbara Caerels, voorzitster van Groen!Herentals:
"In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat op 29 juni van dit
jaar werd goedgekeurd door de meerderheid staat letterlijk dat er achter
het ziekenhuis een nieuwe parking voor het personeel kan komen. Dat is dus
pal naast de Nete, in waterziek gebied. Een ander voorbeeld: de mogelijkheid
om te bouwen aan de watertoren. Deze twee voorbeelden tonen aan dat
de woorden van de burgemeester niet echt geloofwaardig zijn." Vincent Verrydt,
gewezen OCMW-raadslid vult aan: "Het bestuur van het ziekenhuis en de
huidige meerderheid blijven vasthouden aan het bouwen in watergevoelig gebied.
Als Jan Peeters terecht stelt dat er meer ruimte moet komen voor de Nete en de
Aa dan moet hij dringend daadkracht tonen en het ruimtelijk structuurplan
aanpassen."

Op de volgende gemeenteraad zullen onze
gemeenteraadsleden Hans Van den Eynde en Marijke Rombouts de meerderheid
vragen om het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aan te passen en
ervoor te zorgen dat er in de vallei van de Nete en de Aa niet meer kan gebouwd
worden. Want we weten dat de woorden van Jan Peeters sneller zullen
wegvloeien dan het water in de overstroomde gebieden.

Voor Groen! Herentals

Barbara Caerels voorzitster