24.05.2012 – Groen Herentals staat 100% achter het windmolen project op Hoevereveld

31 Mei 2012

Enkele maanden geleden schoot het Herentalse schepencollege het voorgestelde windenergieproject op de Molekens af. CD&V heeft nu pas een

uitleg klaar waarom zij toen een negatief advies hebben uitgebracht. Groen meent bovendien dat de 'ernstige argumenten' van de CD&V nogal mager uitvallen:

 • Er zou sprake zijn
  van een 'wettelijke afstand' van 500 meter tot schoolgebouwen.
  Nergens in de omzendbrieven, noch in de huidige sectorale
  milieuvoorwaarden omtrent de inplanting van windmolens vinden wij
  deze grens terug. Ministers Muyters en Schauvliege hebben net
  gesteld dat de nieuwe milieuvoorwaarden afstappen van afstandgrenzen
  en uitgaan van maximale geluidsnormen in de praktijk?

 • Bovendien zou een
  wettelijke veiligheidszone van 500 m voor windmolens compleet
  willekeurig gekozen zijn. Nergens in de gehanteerde handboeken
  risicozonering voor windmolens is er sprake van enig risico op zo'n
  enorme afstand. Integendeel: voor een reuze ? windturbine van 3MW,
  geplaatst op land, hanteert men een 'risicozone' van 162 meter.

Het is jammer dat de CD&V
meespeelt in het politiek spel van de Sp.a in het windmolendossier.
En één keer als je meespeelt moet je natuurlijk een uitleg
verzinnen?'

Géén van deze
argumenten overtuigen en Groen blijft dan ook vurig voorstander van
door de stad geplaatste windmolens waarvan de opbrengst ons allemaal
ten goede komt.

Groen vindt het ook niet
kunnen dat de partijen die op nationaal en Vlaams niveau de wetten
schrijven, ze niet willen uitvoeren op gemeentelijk niveau. Je moet
consequent zijn.

Groen Herentals pleit
reeds van in de jaren '80 voor het opstarten van alternatieve
energieprojecten en is blij met het project op Hoevereveld. De
huidige wetgeving is zo streng dat de impact op de bewoners en fauna
en flora minimaal is. Indien een project aan alle wettelijke eisen
voldoen, moet het gewoon uitgevoerd worden!

 

Hans Van den
Eynden Raadslid en
wijkbewoner

Peter Verpoorten Voorzitter