13.02.2012 – CD&V en SP.a blunderen in kasseiensoap

15 Februari 2012

13.02.2012 – CD&V en SP.a blunderen in kasseiensoap

Groen Herentals stelt vast de het Schepencollege voor de zoveelste keer de mist in gaat in een juridische procedure. Op basis van het voorlopige eindverslag van de deskundige, aangesteld door de Rechtbank van Koophandel te Turnhout, die de kasseien in het

stadscentrum onderzocht heeft, lijken CD&V en SP.a de rechtszaak tegen de aannemers en de leveranciers te gaan verliezen. Immers stelt de deskundige dat de schade een gevolg is, niet van een gebrekkige plaatsing of een gebrekkige kwaliteit van de stenen, maar van het ontwerp van de rijwegverharding. CD&V meent in een persmededeling d.d. 11.02.2012 dat nu 'om de burgers belastinggeld te besparen' dringend het studiebureau in de rechtszaak moet betrokken worden? Dit gaat echter zo maar niet. Blijkbaar hebben ofwel de juridische adviseurs van de stad en de advocaten van de stad nagelaten te vertellen dat in een bouwzaak, alle spelers van in het begin in de zaak betrokken moeten worden, ofwel heeft het schepencollege op eigen houtje beslist om het studiebureau niet te dagvaarden. Immers geldt een deskundig verslag slechts ten overstaan van de partijen in de zaak, en niet ten aanzien van anderen, omdat die zich niet hebben kunnen verdedigen in het deskundig onderzoek. Het gevolg is, als men het studiebureau zou dagvaarden, dat het hele deskundig onderzoek opnieuw zou moeten gedaan worden, hetgeen onmogelijk is omdat CD&V en SP.a intussen het centrum hebben laten heraanleggen! Het studiebureau kan op deze manier nooit nog aansprakelijk gesteld worden. De vraag is dan ook wie hiervoor verantwoordelijk is: heeft het advocatenkantoor van de stad dit nooit gezegd, of hebben CD&V en SP.a het juridische advies van het advocatenkantoor in de wind geslagen? De meerderheid dient zich dan ook dringend te bezinnen over de eigen verantwoordelijkheid in dit debacle. De CD&V mag dus voorstellen wat ze wil, dit gepruts lijkt de belastingbetaler sowieso handenvol geld te gaan kosten. Groen Herentals voorzitter Peter Verpoorten: 'Wij eisen een grondig onderzoek naar de verantwoordelijkheid voor dit geklungel. In bouwzaken is het vanzelfsprekend dat men alle partijen in de zaak betrekt voor de deskundige zijn werk begint, en zeker voordat men herstellingswerken uitvoert. Het is uiteraard de beslissing van het schepencollege geweest om dit niet te doen. Wij vrezen dat CD&V en SP.a deze rechtszaak op deze manier onherroepelijk de nek hebben omgedraaid. En dit voor een dossier ter waarde van € 1 miljoen? De burgers zullen vermoedelijk  dus opdraaien voor alles: de kosten van twee keer het centrum aan te leggen, de kosten van de rechtszaak, van het deskundig onderzoek en van het advocatenkantoor van de stad, en, als kers op de CD&V ? SP.a taart: de enorme rechtsplegingsvergoedingen die aan de aannemers en de leverancier zullen betaald moeten worden. Deze bedragen normaal € 11.000 of € 16.500 per partij, afhankelijk of de juiste waarde van de procedure boven of onder het miljoen euro valt. In het allerergste geval kunnen ze echter verdubbeld worden naar € 22.000 of € 33.000? En dit omdat men een basisregel van het aansprakelijkheidsrecht heeft in de wind geslagen en één speler niet in de procedure betrokken heeft. Herentals verdient beter!'

Lieve Snauwaert    Marijke Rombouts    Hans Van den Eynden        Peter Verpoorten