04 mrt 2019

De verdoken belangen achter dossier rond sporthal Witbos

Twee weken geleden werd de nieuwbakken vertegenwoordiging van de Herentalse burger direct geconfronteerd met een behoorlijk zwaar dossier: Witbos. Op de agenda stond de goedkeuring van het Memorandum ter overeenstemming tussen Stad Herentals en Witbos bvba. Gelukkig werd het dossier verdaagd om dit ten gronde te bespreken op de commissie die woensdag plaatsvond.

Helaas werden wij als Groenraadsleden weinig gerustgesteld omtrent de mogelijke implicaties van dit Memorandum. Zonder in te gaan op de verregaande gevolgen die de uitvoering van de huidige Witbosplannen teweeg zouden brengen, stellen wij grote vraagtekens bij volgende aspecten:

  1. Terwijl de tekst bol staat van zinnen als "partijen moeten nog overeenkomen" en "partijen bekijken verder”, omdat de uitwerking pas concreter kan worden na ondertekening van het memorandum, staat er wél het volgende te lezen: “partijen hebben reeds overeenstemming bereikt dat het complex door Stad Herentals voor een onafgebroken periode van 30 jaar zal gebruikt en uitgebaat worden.” Na deze periode verliest Stad Herentals dus alle rechten op het gebruik van de sporthal. Nochtans vond de jurist van dienst dat wij dingen zagen die niet in de tekst zouden staan. Wel, wij raden hem aan om de tekst zelf nog eens goed na te lezen, zoals het een goede jurist betaamt, want het staat er wel degelijk letterlijk in. Waar moet de Herentalse burger na afloop van die 30 jaar gaan sporten? Aan het huidige tempo dat er wordt gepland om alle open ruimte vol te bouwen, zullen we rond het jaar 2050 ergens een kelder moeten gaan uitgraven. 
  2. Daarnaast is onze grote bekommernis de houding van Stad Herentals tegenover de bestemmingswijziging van militair naar toeristisch-recreatief gebied. Ze was in het verleden inderdaad eerder kritisch, met heel wat voorwaarden zoals de doorwaadbaarheid, boscompensatie en duurzaam ruimtegebruik als absolute must. Hier is weinig tot niets van terug te vinden in de plannen die Witbos nu vooropstelt. Onze burgemeester benadrukte - haar partijleden en administratie blaften mee - dat het Memorandum volledig losstaat van haar houding tegenover het GRUP. Bij ons ging de alarmbel af: Hoe kan het bestuur enerzijds "zich ertoe verbinden om al het mogelijke binnen haar bevoegdheden te doen om ervoor te zorgen dat het indienen van een vergunningsaanvraag stedenbouwkundig toelaatbaar wordt" én toch nog een kritische houding aannemen wanneer zij het voorgestelde GRUP aftoetst aan de draagkracht van de omgeving en zijn bewoners? Ofwel neemt ze dan haar handtekening onder het Memorandum niet serieus, ofwel komt de Herentalse burger op de tweede plaats. U kan raden in welke richting onze vermoedens gaan.

Laat ons duidelijk stellen: niemand zal ontkennen dat de nood aan een nieuwe sporthal voor Noorderwijk zich opdringt. Maar Groen Herentals en andere leden van de oppositie dringen erop aan om ook andere denkpistes te bewandelen. Zo gaf de burgemeester schoorvoetend toe dat het terrein achter voetbalclub Noordstar inderdaad eigendom is van de Stad, maar dat eventueel potentieel nooit echt werd onderzocht door het vorige bestuur.

We hebben dus sterke vermoedens dat de belangen van het huidige stadsbestuur verder reiken dan een sporthal in Noorderwijk. Met alle pionnen op de juiste plaats zou dit immers wel eens een heel lucratieve business kunnen worden voor enkele private figuren waarbij Herentals weer moet inboeten. Maar wij laten ons niet afblaffen of de mond snoeren met kortzichtig politiek geblaat; wij blijven strijden voor een duurzame langetermijnoplossing voor een Noorderwijkse sporthal, en dan natuurlijk een waar u het belangrijkste aandeel in heeft!

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren