Visie

Duurzame mobiliteit

Groen Herentals wil van duurzame mobiliteit in onze stad dé prioriteit maken. Dit wil niet zeggen een vermanend vingertje naar de automobilist, maar een hart onder de riem voor de zwakke weggebruikers. Dus meer en betere fietspaden, meer en betere voetpaden en meer en beter openbaar vervoer.

  • Duurzame mobiliteit

    Groen Herentals wil van duurzame mobiliteit in onze stad dé prioriteit maken. Dit wil niet zeggen een vermanend vingertje naar de automobilist, maar een hart onder de riem voor de zwakke weggebruikers. Dus meer en betere fietspaden, meer en betere voetpaden en meer en beter openbaar vervoer.

  • Groene ruimte

    We willen de groene ruimte terug naar de centra van onze drie deelgemeenten brengen. Het doel is om in elke wijk een park te realiseren zodat elk kind kan opgroeien met de natuur om de hoek.

  • Autoluw en autovrij centrum

    Wij willen het stadscentrum opnieuw teruggeven aan de Herentalsenaar. Niet door blind alles auto's te weren uit het centrum, maar met een masterplan waarin we randparkings voorzien, de middenstand ondersteunen en de Markt haar charme teruggeven. Bepaalde straten zoals de Markt, de Bovenrij en het Hofkwartier gaan naar de fietsers en de stappers.