Onze voorzitter Tobias Daneels trekt provincieraadslijst

12 Juni 2018

Onze voorzitter Tobias Daneels trekt provincieraadslijst

Groen Herentals-voorzitter Tobias Daneels (31) zal op 14 oktober de lijst trekken voor Groen bij de provincieraadsverkiezingen in het arrondissement Turnhout. Voormalig RTV-reporter Tobias kent de hele Kempen als z'n broekzak en wil voor een eerlijker, menselijker en gezonder beleid waar participatie, milieu en fietsbeleid centraal staan.   “Mobiliteit is voor mij persoonlijk één van de belangrijkste thema’s. Overal slibben de wegen dicht, ook in de Kempen. Als je mensen uit hun auto’s wilt halen, moet je ervoor zorgen dat de alternatieven comfortabel, betaalbaar en voldoende aanwezig zijn. De fietsostrades bijvoorbeeld zijn een begin en worden duidelijk gesmaakt, maar die lijn moet meer doorgetrokken worden. Vanuit de provincie kunnen we er via de vergunningen ook over waken dat er bij nieuwe verkavelingen en industriezones voldoende nagedacht wordt over een duurzaam mobiliteitsbeleid.”   Afslanking provincie   "Zaken als milieu en mobiliteit staan sowieso hoog op onze agenda!" De provincie is vanaf volgende legislatuur een afgeslankt beleidsniveau. In plaats van 72 Antwerpse provincieraadsleden zullen er nog 36 zijn, komende uit drie arrondissementen. De regio Antwerpen krijgt 20 zetels, de regio Mechelen 7 zetels en de regio Turnhout 9.   Er verdwijnen ook een deel bevoegdheden, vooral de zogenaamde persoonsgebonden bevoegdheden zoals sport, jeugd en welzijn. Grondgebonden bevoegdheden zoals milieu, mobiliteit en ruimtelijke ordening blijven wel bij de provincie. Voor Groen blijft het provinciale niveau dan ook erg belangrijk.   “De bevoegdheden die overblijven zijn voor onze partij altijd al erg belangrijk geweest. Zaken als milieu en mobiliteit stonden sowieso al hoog op onze agenda en zijn thema’s die niet aan de gemeentegrenzen stoppen. Daarom is het belangrijk dat er - bijvoorbeeld inzake waterwegen en milieuvergunningen - een erg helder en duurzaam bovenlokaal beleid wordt gevoerd.” Meer over Tobias Daneels Voormalig secretaris van Groen Herentals en huidig gemeenteraadslid Lieve Snauwaert zal op de vierde plek staan op de lijst.