Groen! Herentals pleit ervoor om beslissingmacht ruimtelijke ordening terug te geven aan de burgers LEES MEER

09 Juli 2011

08.07.2011 Groen! Herentals stelt voor om zowel in Noorderwijk en Morkhoven een dorpsraad te installeren en in Herentals een stadsraad. Deze raden krijgen een beslissingsrecht over alle bouwvergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen waarvan de Stad oordeelt

dat ze formeel in orde zijn. Tevens beslissen de raden over voorgestelde gewestplanwijzigingen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Deze raden staan open voor alle inwoners van de voormalige gemeenten ouder dan 18 jaar en vergaderen één keer per maand. Al deze vergunningen en plannen dienen een twee derde meerderheid van de aanwezigen te halen om door te mogen gaan. Groen! vindt dit een belangrijk herstel van het beslissingsrecht van onze lokale levensgemeenschappen over onze eigen leefomgeving. Groen! Voorzitter Peter Verpoorten: 'Keer op keer worden deze projecten 'van hogerhand' opgelegd aan de burgers. Er wordt op géén enkele manier rekening gehouden met de draagkracht van onze leefomgeving. Nochtans worden deze hogere overheden zogezegd ook verkozen door de burgers. Dit blijkt in de praktijk echter géén enkele waarborg te zijn dat de kwaliteit van leven van onze gemeenschappen door de overheid gerespecteerd wordt. Wij willen niet naar verkiezingen gaan met wazige beloften. Wij willen de macht terugbrengen waar ze volgens de grondwet thuishoort: bij de burgers.' De Fluxyspijpleiding is zo'n typisch dossier: de lokale bevolking is radicaal tegen, maar toch gaat de overheid daar rustig mee door? Nochtans is de bezorgdheid van de bevolking gerechtvaardigd: ondanks alle geruststellingen, werd Fluxys twee weken geleden voor onopzettelijke doodslag veroordeeld aangaande de ramp in Ghislengien door het Hof van Beroep in Bergen. Groen! steunt dan ook de burgers van de getroffen wijken Veldhoven en Krakelaarsveld in hun verzet. Echter dient er een duidelijke structurele oplossing te komen, die ook in de toekomst onze rechten veilig stelt. Hier moeten de burgers duidelijk kunnen zeggen: overheid, wij geven u uw macht, maar in onze leefomgeving blijven wij baas. Nee is nee.

Lieve Snauwaert Partijsecretaris en Peter Verpoorten voorzitter Groen! Herentals (0499/224.996)