Omgeving

Groen wil verdichten en de woonkernen versterken. Zo snijden nieuwe woningen geen open ruimte aan. Nieuwe woongelegenheden plannen we bij voorkeur in de buurt van openbaar vervoer en voorzieningen. Groen wil dat iedereen goed en betaalbaar kan wonen. We willen een sociaal, vernieuwend en duurzaam woonbeleid. Onze woningen worden energiezuinig. We moedigen collectieve woonvormen aan en we creƫren nieuwe woongelegenheden zonder bijkomende open ruimte aan te snijden. Op een moment dat er nog duizenden hectares aan industriegronden in Vlaanderen niet benut worden, is het geen goed idee om open ruimte op te offeren voor industrie. Als landbouwgrond schaarser wordt, wordt hij ook duurder voor de landbouwers, die daardoor in moeilijkheden komen. Door het verlies aan open ruimte gaan we er dus met heel de maatschappij op achteruit.

Actueel

Zaterdag 11 juni trokken we met een vijftal Groen-mandatarissen de straat op om te luisteren naar wat er leeft bij de Herentalsenaar. In de straten Koulaak en Drijvelden hoorden we enkele zaken geregeld terugkomen: Sluipverkeer naast de Ring, moeilijk fietsen in de binnenstad en geen naleving van zowat alle zones 30.

Maar in de wijk rond de Koulaak waren natuurlijk...