Actueel

08.07.2011 Groen! Herentals stelt voor om zowel in Noorderwijk en Morkhoven een dorpsraad te installeren en in Herentals een stadsraad.
Deze raden krijgen een beslissingsrecht over alle bouwvergunningen,
verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen waarvan de Stad oordeelt
dat ze formeel in orde zijn. Tevens beslissen de raden over voorgestelde
gewestplanwijzigingen...

Aan de ingang van het college in de Collegestraat werd een verkeersremmer geplaatst om scholieren veilig over te laten steken. In augustus 2010 werd echter één van de paaltjes aan de rand van de verkeersremmer omver gereden. Hierdoor reden de auto's opnieuw ongehinderd over de stoep. Deze onveilige situatie duurde nu reeds bijna een jaar, zonder dat de stad iets ondernam. Groen! Herentals...

Groen! Herentals zou op 3 juni 2011 alle inwoners van Herentals
uitnodigen om samen naar de voetbalinterland Belgie - Turkije te
kijken op groot scherm, op de Grote Markt in Herentals.
Alles was perfect geregeld, maar het schepencollege weigerde echter de organisatie van dit evenement goed te keuren!

Groen! Voorzitter Peter Verpoorten: 'Dit is echt weer CD&V en...

05.05.2011
Zodra de avond valt, ben je in het centrum als voetganger of fietser
niet meer veilig. Een aantal snelheidsduivels menen dat de binnenstad
buiten de kantooruren dienst doet als racecircuit.
Groen! Herentals Voorzitter Peter Verpoorten: ‘In bepaalde straten moet
je als voetganger soms werkelijk in de portieken wegduiken. De
Zandstraat, de Lierseweg...

Het bestuursakkoord van SP.a en CD&V erkende reeds in 2006 het
probleem: ‘Het stadsbestuur zal meer aandacht geven aan het opruimen van
zwerfvuil, aan voldoende en regelmatig geledigde vuilbakjes…’
Hier kwam niets van in huis. Dit is een zoveelste bewijs dat het bestuur
niet altijd de nodige bekwaamheid bezit om zijn woorden om te zetten in
daden.
Groen...

Op 30.03.2011
gaf Barbara Caerels de fakkel door als voorzitster van Groen! Herentals. De
functie was voor haar niet langer te combineren met haar beroepsbezigheden en
gezinsleven. Zij werd opgevolgd door Peter Verpoorten.

 

‘Ik wil Barbara
bedanken voor haar gedrevenheid en haar inzet voor de levenskwaliteit in
Herentals, vooral...

2011 werd
door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen tot het jaar van het bos.

 

Dit is
interessant; zeker voor een gemeente als Herentals, die haar bosgebieden als
toeristische troefkaart uitspeelt, is het belangrijk te weten hoe het met onze
bossen gaat.

Tijdens de
...

Op maandag 14 maart 2011 zal
om 19 uur in zaal 't Hof, Grote Markt 41, 2200
Herentals het mobiliteitsplan worden toegelicht
aan de bevolking.

Het mobiliteitsplan kan vanaf
1 maart 2011 geraadpleegd worden op www.herentals.be.

Opmerkingen over het
mobiliteitsplan kunnen vóór 15 april 2011 worden...

"Een
jaar geleden vroeg Groen! op de gemeenteraad aan het Herentalse
stadsbestuur wat het vond van de plannen van een wielerpiste in de
omgeving van het Bloso-centrum. In zijn antwoord zei de Schepen van
Sport onder andere dat een wielerpiste op die plaats moeilijk ligt.
Groen! deelde die mening en was toen enigszins gerustgesteld.

Maar de laatste weken...

Vorige maandag werden alle bomen op het Kolveniersplein gekapt.
Zonder aankondiging en zonder de omwonenden in te lichten. Groen! vraagt
zich af wat de echte reden/motivatie is voor de kapping. We horen dat
dit op vraag was van één bewoner. Hadden de andere omwonenden inspraak?

De volgende die (maandagochtend) zullen gekapt worden zijn de
monumentale...

Pagina's