Actueel

De Herentalse SP.a – CD&V - meerderheid heeft de vraag van het
Katholiek Onderwijs van de Stad Herentals om de veiligheid van de
schoolgaande kinderen te verhogen afgewezen.
KOSH had gevraagd om een zebrapad te voorzien op de Lantaarnpad tussen
haar beide vestigingen. Ook werd er gevraag om verkeersborden
‘overstekende kinderen’ te plaatsen. Het schepencollege...

Groen! Herentals is verbijsterd over de berichten dat 13 van de 192 door
de NMBS geschrapte treinen door Herentals passeren. Dit is de zoveelste
kaakslag van de politiek benoemde en in de kas graaiende spoorwegbonzen
voor de gewone reizigers. Herentals heeft al het slechtste station van
België, nu rijden er ook nog nauwelijks treinen.
Groen! Herentals Voorzitter...

Groen! Herentals is verbijsterd over de berichten dat 13 van de 192 door de NMBS geschrapte treinen door Herentals passeren. Dit is de zoveelste kaakslag van de politiek benoemde en in de kas graaiende spoorwegbonzen voor de gewone reizigers. Herentals heeft al het slechtste station van België, nu rijden er ook nog nauwelijks treinen.
Groen! Herentals Voorzitter Peter Verpoorten: ‘De...

Groen! Herentals is verbijsterd over de berichten dat 13 van de 192 door
de NMBS geschrapte treinen door Herentals passeren. Dit is de zoveelste
kaakslag van de politiek benoemde en in de kas graaiende spoorwegbonzen
voor de gewone reizigers. Herentals heeft al het slechtste station van
België, nu rijden er ook nog nauwelijks treinen.
Groen! Herentals Voorzitter...

Groen! Herentals stelt op deze jaarlijkse Werelddierendag zijn Actieplan
Dierenwelzijn voor. Groen! Herentals – Voorzitter Peter Verpoorten:
‘Elke overheid dient zijn verantwoordelijkheid op te nemen voor het
welzijn van dieren. Dieren zijn volwaardige levende wezens die kunnen
lijden door toedoen van mensen. Vaak bevind een dier zich in een
compleet afhankelijke...

Herentals doet deze week niet mee aan de ‘Week van de Mobiliteit’.
Groen! Herentals had dit graag anders gezien. Zeker de aanpak van een
aantal zwarte punten had voor Groen! Herentals vooraan dienen te staan
op de agenda van de stad. De cijfers van de politiezone Neteland zijn
immers ontnuchterend: tussen 1 januari 2008 en 31 december 2010
gebeurden er...

Met afschuw neemt Groen! Herentals kennis van de plannen van het OCMW omopnieuw een deel van het Herentalse Begijnhof te willen afbreken, ditmaal voor de aanleg van een autoparking. In 1998 werd het Herentalse begijnhof door de Belgische overheid voorgedragen voor erkenning als ‘werelderfgoed’ bij de UNESCO. Deze erkenning werd echter geweigerd. 13 andere begijnhoven werden wel erkend,...

Op 02.08.2011 verwierp de Raad voor Vergunningsbetwistingen het beroep
van de Stad Herentals tegen een bouwvergunning verleend door de
Provincie Antwerpen voor het bouwen van 16 appartementen in de
Wuytsbergen door de NV Woonkomfort.
Dit is een dramatisch arrest voor de leefbaarheid van de Wuytsbergen, en
het behoud van de groene long ter plaatse. Groen! betreurt...

Volgende brief werd door Hans Van den Eynden naar de NMBS gestuurd:
Beste,
Vorig jaar scoorde het Station van Herentals slecht in een enquete
van Test Aankoop. Onder andere de WC's waren veel te vuil. De NMBS loste
dit op door ze gewoon op slot te doen.Een ander probleem dat al
jaren onopgelost blijft, is de parking die bij regenval omgetoverd wordt
in een...

21-07-2011 Groen! Herentals betreurt dat de ganse discussie over de plannen van Fluxys
wordt toegespitst op 2 mogelijke tracés: ofwel langs de bufferstrook
door Veldhoven ofwel door het Olens Broek. De discussie wordt hierdoor
een beetje te gemakkelijk herleid tot een afweging tussen mens en
natuur.
Alternatief tracé
Fluxys had in eerste...

Pagina's