24-10-12 - Groen Herentals eist grondig onderzoek naar kappen bomen voor toegangsweg Delhaize en OCMW

28 Oktober 2012

Op 1 oktober voerde Groen Herentals aktie tegen het kappen van enkele majestueuze eiken langs de Augustijnenlaan. Groen vond dit een volkomen nutteloze daad, nu er een bestaande weg lag, 1 meter langs de nieuw aangelegde toegangsweg. Intussen heeft Groen echter vernomen dat de kapping van deze bomen onwettig zou zijn gebeurd en in strijd met de stedenbouwkundige vergunning die werd uitgereikt door de Stad.Groen Voorzitter Peter Verpoorten: 'Volgens de stedenbouwkundige vergunning mocht er een strook gekapt worden die noodzakelijk was voor de aanleg van de wegverharding. Echter was er op het goedgekeurde bouwplan een bufferzone voorzien, waarbij duidelijk werd aangeduid welke bomen moesten behouden blijven?

Dit is ook zo effectief gecommuniceerd door de Dienst Ruimtelijke Ordening van de Stad Herentals naar de aannemer. Wij kunnen enkel vaststellen dat dit plan dus overduidelijk niet werd nageleefd.

Wij vragen dan ook een grondig onderzoek naar deze zaak, zodat duidelijk gekeken wordt of er fouten gemaakt werden en er eventueel een bouwovertreding werd begaan. Wij zullen deze kwestie aankaarten op de volgende gemeenteraad en hopen dat het schepencollege dan duidelijkheid kan verschaffen omtrent eventuele fouten en noodzakelijke verdere stappen.'

Lieve Snauwaert Marijke Rombouts Hans Van den Eynden Peter Verpoorten

Partijsecretaris    Gemeenteraadslid Gemeenteraadslid        Partijvoorzitter